Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

2015 metais liepos 20 - 26 dienomis vyko Sargelių dienos centro stovykla vaikams, jaunimui ir suaugusiems!!

Nuostabi vieta tobulėti!

Liepos 20 - 26 dienomis Sargelių centro vaikų, jaunimo ir suaugusių stovykla Sargelių centre!

110011.jpg: 2048x1536, 509k (2015 birželio 29 d., 13:28) 10054.jpg: 2048x1536, 512k (2015 birželio 29 d., 13:32) darbai.jpg: 2048x1536, 628k (2015 birželio 29 d., 13:35)

Stovyklos metu: šeimos institutas – seminarai, popietės apie socialines, psichologines problemas šeimose, amatų, dainų ir sutartinių, mokymasis, grojimas instrumentais, vaikščiojimas po pelkę, ekskursija, kiekvieną dieną vyks sporto lavinimo žaidimai, tinklinis, krepšinis, futbolas bei kiti aktyvūs žaidimai ir užsiėmimai.

1 diena. Stovykloje įsikūręs Šeimos institutas – seminarai, popietės apie socialines, psichologines problemas šeimose. Įsikūrimas.

2 diena. Socialinės reklamos kūrybinės dirbtuvės, amatų mokymasis

3 diena - konkursas „Ką daryti, kad būčiau stiprus? Kaip įgyvendinti savo idėją". Vaikai, jaunimas, nariai savęs realizavimo temomis pateiks savo kūrybą; straipsnį, publicistinį rašinį, piešinį, muzikinį kūrinį, fotografiją ar kitą pateiktį. Amatų mokymasis

4 diena. Meninė saviraiška

5 diena. Socialinė akcija „Kokia mano aplinka? Ką norėčiau keisti?“.

Diskusija, renginys apie oro teršimą, apie švaresnį orą.

6 diena. Surengta piešinių ir fotografijos konkursas – paroda ir konkursas – geriausio vaisių ir daržovių patiekalo pristatymas – rinkimai ir degustacija.

Dalyviai paruoš patiekalus iš vaisių ir daržovių, juos nupieš, fotografuos, degustuos. Suorganizuotas renginys, kurio metu dalyviai susipažins su vaisių ir daržovių patiekalais, gaus idėjų, iš jų gaminamais patiekalais, išmoks patys juos gaminti.

7 diena Ekskursija

Sargelių bendruomenės centro patalpose 3 metus veikia vaikų dienos užimtumo centras ir rengia vasaros atostogų metu vaikams, jaunimui, suaugusiems šešių septynių dienų stovyklas, kur vaikai maitinami, keliauja, žaidžia, mokosi. Su vaikais dirba socialiniai darbuotojai, savanoriai. Sargelių bendruomenės centras jau vykdė vaikų dienos centrų veiklą 2004–2015 metais, iš eilės dirbo darbuotojai be atlygio, kur buvo organizuojamos vaikams ir jaunimui stovyklos.

Papušinyje veikia Sargelių vaikų dienos centras. Centras veikia kiekvieną dieną nuo 10 iki 14 val. vasaros laiku, nuo 13 iki 17 val. rugsėjo - gruodžio mėn. Centre dalyvauja vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 18 metų iš visos Pagojukų seniūnijos.

Veiklos: Žaidimų, sporto valandėlės, Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą, Socialinis darbas su tėvais, Šeimos institutas, Socialinių įgūdžių ugdymas, Tradicijų ir vertybių ugdymas, Papildomas mokymas, Stovykla, Renginys „Gamta ir žmogus“, Ekskursija į Praviršulio pelkę, Vaikų gynimo diena, Piešinių ir fotografijos paroda – konkursas, Popietė – viktorina „Mes - Lietuvos vaikai“, Sporto šventė „Vasara“, Derliaus šventė „Rugeli žiemkentėli!”, Daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų lankymas ir kt.

Pagrindinis projekto tikslas - vaikų dienos centre „Sargelių dienos centras“ teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinose šeimose bei socialinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, t.y. organizuoti jų popamokinį užimtumą, maitinimą, ugdymą, , organizuoti socialinį darbą su tėvais, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vaikui gyventi šeimoje. Skatinti vietos bendruomenę įsijungti į visuomeninę veiklą.

Uždaviniai:

1. Padėti sunkiai gyvenančioms ir skurstančioms šeimoms, suteikti galimybes pamatyti geresnį gyvenimą ir parodyti, kad galima siekti kažko daugiau;

2. Ugdyti paauglių bendravimo įgūdžius, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių organizuojamose veiklose;

3. Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui;

4. Padėti vaikui išsivaduoti iš jį slegiančio gėdos ir kaltės jausmo dėl tėvų netinkamo gyvenimo būdo, išmokyti jį nesijausti kaltam dėl to, kas vyksta šeimoje, ir priimti realybę tokią, kokia ji yra;

5. Skatinti vietos bendruomenę padėti centrą lankantiems vaikams ir jų šeimos nariams

Sargelių bendruomenės centras yra nevyriausybinė ir nesiekianti pelno asociacija, veikianti socialinėje, švietimo, kultūros, gyventojų bendruomeniškumo ugdymo, jų pilietinės raiškos skatinimo srityse.

Vienas iš pagrindinių Sargelių bendruomenės centro tikslų – spręsti socialiai pažeistų šeimų ir asmenų, ypač vaikų, problemas, organizuoti gyventojų švietimą ir lavinimą, pagal galimybes, mažinti gyventojų socialinę atskirtį.

Probleminių ir socialinės rizikos šeimų vaikai paprastai eina tėvų pėdomis. Jeigu padėsime, yra vilties, kad vaikai pasuks kitu keliu, ištrūks iš socialinio liūno.

Šiuo metu pagrindinė problema - vaikų iš tokių šeimų užimtumas.

Vienas iš būdų padėti vaikams – Vaikų dienos centras, kuriame vaikai, jaunimas galėtų ramioje, tvarkingoje ir šiltoje aplinkoje pavalgyti, paruošti pamokas, pasportuoti, pažaisti.

Tautodailininkė Bronė Žundienė Socialiniai darbuotojai: Vilma Martyšienė, Genutė Gužauskienė, Laimis Gužauskas, Benas Valaitis Projekto vadovė: dr. Daiva Šeškauskaitė

Kviečiame registruotis savanorius dirbti su vaikais ir jaunimu.

Kviečiame savanorius prisidėti prie šios gražios misijos - padėti vaikams ir jaunimui prisitaikyti prie gyvenimo iššūkių, išmokti ieškoti naujovių, skatinti verslumą, surasti save.

Daug vaikų lankosi centre. Pradėjo trūkti indų. Būtumėme dėkingi kas galėtų dovanoti puodukų.

Taip pat laukiame ir prašome padėti rėmėjų. Norime vežioti vaikus iš visos seniūnijos, tačiau neužtenka lėšų kiek yra skirta iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Registracija tel. 8 699 45718, 8 428 77175 arba elektroniniu paštu: daiva@sargeliai.org

Pagojukų seniūnijoje nėra veikiančių mokyklų, tad visi mokiniai vežiojami į kitas mokyklas. Ne paslaptis, kad tėvai dėl uždarytų mokyklų išsikėlė ne į didmiesčius, o į kitas šalis. Mokiniai važiuoja nuo 8 - 16 iki 30 - 60 kilometrų per dieną, mokykloje praleidžia 6 - 8 valandas, o autobuse - puse valandos arba daugiau nei valandą.


įrašų archyvai: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2015 lapkričio 13 d., 10:47
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org