Homepage

News

Projects

Nature

Tourism

Publications

Contacts

lt de en
Sargeliai Community

2015

2015-09-27

Artillery shell from WW II. found


read more...

Sargelių vaikų dienos centro veikla!!

Sargeliai

Veikti ir tobulėti!

Sargelių vaikų ir jaunimo dienos centro veikla!


read more...

2015 metais liepos 20 - 26 dienomis vyko Sargelių dienos centro stovykla vaikams, jaunimui ir suaugusiems!!

Sargeliai

Nuostabi vieta tobulėti!

Liepos 20 - 26 dienomis Sargelių centro vaikų, jaunimo ir suaugusių stovykla Sargelių centre!


read more...

Rasų šventė šventvietėje Sargeliuose, ant Sargų kalno, (Babilono) birželio 20 d.!

Fest Rasos on 20th June at Sargeliai


read more...

Sargelių dienos centro vaikai, jaunimas ir suaugusieji gavo dovanų!!

Sargeliai Community Center


read more...

2015-05-08

Ascociation Baltic craft Center

Asociacija „Sargelių bendruomenės centras“ įvykdė projektą „Sargelių bendruomenės centro pastato patalpų remontas bei materialinės bazės gerinimas pritaikant amatų kiemui“, kurio paraiškos registracijos numeris: LEADER-12-RASEINIAI-03-012 pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“ II ir III prioritetų „Visuomeninės paskirties pastatų, etnokultūros paveldo objektų atnaujinimas, pritaikymas turizmo ir piligrimystės poreikiams ir viešosios infrastruktūros kūrimas ir plėtra atnaujinant ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio komponentus“.


read more...

2015-04-22

25-04-2015 on the hill Babilonas should be Spring fest Jore!

Daiva7.jpg: 1342x2543, 411k (2015-04-22 00:29) aukojimas.jpg: 2304x1296, 885k (2015-04-22 00:30)


read more...

2015-04-13

04-04-2015 In the Sargeliai Center was Workshop!


read more...

2015-04-11

15-04-2015 Daiva Šeškauskaitė singing in the Lithuanian Parlament!

Daiva Seskauskaite.jpg: 3456x2304, 2753k (2015-04-13 13:59)


read more...

2015-04-03

Easter Greeting!

Sveikiname su Velykom!

Velykos.jpg: 526x573, 106k (2015-04-03 15:48)

2015-02-25

25 February. in Sargeliai Community Center was Democratic, direct elections for the post!

Vasario 25 d. 13 val. Sargelių bendruomenės centre vyko konkursas socialinės darbuotojos Sargelių vaikų dienos centre darbo vietai užimti. Dalyvavo virš 40 narių. Buvo pasiūlyta 5 kandidatės. Atviru balsavimu vienbalsiai išrinkta Lina Martyšienė. Sveikiname!

darbo vietai.jpg: 2048x1536, 505k (2015-02-26 02:34)

2015-01-26

Snowman!

Mes pastatėm sniego senį

Sniego senį besmegenį

Bet tas senis besmegenis

Sau mergelės užsimanė!

besmegenis1.jpg: 550x861, 79k (2015-02-26 03:03)

2015-01-07

10 January. 13 h in Trakai, in the cultural center was Dr. Daiva Šeškauskaitė lecture about sutartines, multipart singing songs "Sutartines in the Ritual and rites"!

dr. Daiva Šeškauskaitė skaitė paskaitą apie sutartines, jų atlikimą apeigose, ritualuose, ceremonijose.

plakatas.jpg: 596x842, 409k (2015-01-07 13:07)

2015-01-01

2015 Kalender!

kalendorius2015.jpg: 1202x853, 69k (2015-01-08 23:59)

Sargelių vaikų dienos centras sveikina visus su Naujais Metais ir linki darnos, susiklausymo ir šypsenos!


read more...


news archives: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


2015-03-25 13:24
© Sargeliai Community, info@sargeliai.org