Homepage

News

Projects

Nature

Tourism

Publications

Contacts

lt de en
Sargeliai Community

2015-05-08

Ascociation Baltic craft Center

Asociacija „Sargelių bendruomenės centras“ įvykdė projektą „Sargelių bendruomenės centro pastato patalpų remontas bei materialinės bazės gerinimas pritaikant amatų kiemui“, kurio paraiškos registracijos numeris: LEADER-12-RASEINIAI-03-012 pagal Raseinių rajono vietos veiklos grupės „Raseinių krašto bendrija“ vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategija“ II ir III prioritetų „Visuomeninės paskirties pastatų, etnokultūros paveldo objektų atnaujinimas, pritaikymas turizmo ir piligrimystės poreikiams ir viešosios infrastruktūros kūrimas ir plėtra atnaujinant ir išsaugant kaimo kraštovaizdžio komponentus“.

Asociacija įsikūrusi Raseinių r., Papušyje. Suremontuotos patalpos, sumūryta duonkepė krosnis, nupirkta aparatūra, buitinė technika, baldai materialinei bazei gerinti, molio apdorojimo ir keramikos veiklos darbams įranga. Asociacija organizuos etninio kultūrinio turinio renginius įvairių amžiaus grupių gyventojams ir svečiams. Vyks renginiai, kurių metu bus pristatomos kraštiečių tautodailės darbų ir fotografijų parodos, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai. Po projekto asociacija aktyviau įsijungs į visuomeninę, socialinę ir kultūrinę veiklą, jaunimo užimtumo, jų kūrybinių iniciatyvų skatinimą, kaimo tradicijų puoselėjimą, stengsis integruoti visuomenę bei kelti jos socialinę ir bendrąją krašto kultūrą į aukštesnį lygmenį. Sargelių bendruomenės centras sustiprins savo kaimo paveldo išsaugojimo bei puoselėjimo funkcijas: amatininkų patirties išsaugojimo ir perdavimo jaunesnei kartai, tradicinių renginių organizavimas, saviveiklininkų kolektyvų skatinimas, etnokultūros puoselėjimo. Amatų kiemo teigiamas poveikis veiks vaikų savimonės formavimąsi. Papušynyje, centro patalpose veikia Sargelių vaikų dienos centras. Siekiant ugdyti vaikų kūrybišką santykį su kultūros vertybėmis, remiantis kūrybiškumo teorijomis, ypač aktualu rasti etnokultūros sritį, palankiausią skatinti vaiko originalumą, kūrybiškos raiškos sklandumą, didinti jautrumą tautiniam savitumui. Ugdyti dermingą, kūrybišką santykį su tradicija, atsisakant vien senų formų bei turinio mėgdžiojimo, siekiant nuolat naujo ir kartu išlikti savimi. Globalizacijos procesai, aprėpiantys ne tik materialinę, bet ir dvasinę žmogaus sritis, kelia grėsmę mažų tautų kultūroms. Jaunus žmones visada domina, kas yra nauja, madinga, nepatirta, giliau dar nesuvokiant, kas yra vertinga. Projekto įgyvendinimo vizija atlikta: Papušynyje sukurta viešoji erdvė – amatų kiemas, kuriuose aktyvūs nariai ir kiti krašto gyventojai bei krašto svečiai galės vykdyti tradicinių amatų sklaidą, kartu generuojant papildomą kultūrinę it ekonominę šios veiklos naudą.


news archives: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


2015-05-08 16:56
© Sargeliai Community, info@sargeliai.org