Homepage

News

Projects

Nature

Tourism

Publications

Contacts

lt de en
Sargeliai Community

SARGELIŲ CENTRO VASAROS STOVYKLA „KARTŲ BENDRAVIMAS“ VEIKLOS PROGRAMA 2016 METAIS !!

stovykla1.jpg: 2048x1536, 777k (2016-05-02 14:47) stovykla2.jpg: 2048x1536, 696k (2016-05-02 14:51)

2016-06-20 - 2014-06-27

SARGELIŲ CENTRO VASAROS STOVYKLOS „KARTŲ BENDRAVIMAS“!

Registracija +370 69945718 arba el. paštu: daiva.seskauskaite@gmail.com

Prisisekite saugos diržus, atsisėskite patogiai ir - skrendam į vasaros stovyklą

Situacijos pristatymas: Artėjant vasaros atostogoms daugelis tėvų pradeda nerimauti, kur atostogaus vaikai. Tačiau greičiausiai kiekvienas norėtume, kad vaiko atostogos būtų ne tik saugios, linksmos, bet ir turiningos: kad jis susirastų naujų draugų, įgytų naujų patirčių bei žinių. Visa tai galima rasti stovykloje. Organizuojant laisvalaikį kartų bendravimui: vaikams ir jaunimui ir suaugusiems vasaros atostogų metu galima įgyvendinti daug reikalingų ir į formalius rėmus netelpančių ugdymo uždavinių. Vaikų užimtumas padeda apsaugoti nuo nepageidaujamos įtakos, suteikti jiems papildomų žinių ir įgūdžių. Darbas su vaikais, jaunimu ir suaugusiais vasaros stovykloje leidžia geriau pažinti vieni kitus. Stovykloje veiks veiklos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdant kartų bendravimą: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą. Taip pat stiprinančios bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę (vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimas ir populiarinimas). Surengta stovykla „Kartų bendravimas“ (2016 06 20-27) pagal programas:

 1. Programa “Lietuvių mitologija” programa (Perkūnas, Patrimpas, Gabija, Žemyna, Medeina, Žvorūna...) Dalyviai susipažins su senaisiais, pamirštais ir mažiau žinomais lietuvių tautos mitais ir legendomis, protėvių tikėjimu, gamtos ir jos reiškinių garbinimu.
 2. Programa „Mitai. Magija. Legendos. Ženklai“. Dalyviai susipažins su senaisiais, pamirštais ir mažiau žinomais lietuvių tautos mitais ir legendomis, protėvių tikėjimu, gamtos ir jos reiškinių garbinimu. Stovyklos metu bus apžvelgiama visą žmogaus būtį – nuo gimimo iki mirties, kas lemia jo likimą, kaip prisijaukinti aitvarus.
 3. Programa „Kalendorinės šventės”. (Rasos). Dalyviai susipažins suorganizuos, dalyvaus lietuvių tautos kalendorinėse šventėse.
 4. Programa “Šeimos švenčių (Vestuvės). Dalyviai susipažins suorganizuos, dalyvaus lietuvių vestuvėse, vardynose.
 5. Programa “Lietuvos istorijos akimirkos” (Žalgirio mūšis). Dalyviai sužinos apie Lietuvos istoriją, suvaidins teatrinėse scenose.
 6. Programa „Amatai“. Dalyviai išgirs, sužinos apie tradicinius lietuvių amatus, mokysis amato.
 7. Programa „Kultūra Anykščiuose“. Stovyklautojai susipažins su Anykščiais.
 8. Programa „Mano kraštas“. Etninės kultūros paveldo programa. Surinkta medžiaga apie kultūros paveldą. Išleista knyga apie savo kraštą.
 9. Etninės kultūros paveldo programa. Sukurtas filmas apie etninės kultūros paveldą.
 10. Etninės kultūros paveldo programa (lietuvių liaudies dainų, šokių, sutartinių mokymasis, interpretacijos). Analizuos ir interpretuos lietuvių liaudies dainas, muzikuos. Vaikai ir jaunimas susipažins su kultūriniu paveldu.
 11. Senųjų lietuvių žaidimų programa. Stiprins sveikatą žaisdami, sportuodami lietuvių žaidimus.

Programos tikslas:

Skatinanti vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą. Stiprinanti bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę. Organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybinių bei socialinių įgūdžių ugdymą, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui, gerinant savijautą jų socialinėje aplinkoje.

Programos uždaviniai:

• Skatinanti vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą; • Ugdyti kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą; • Ugdyti socialinę kompetenciją; • Plėtoti vertybes ir tobulinti bendravimo įgūdžius; • Skatinti sveikos gyvensenos įgūdžius ir vykdyti prevencines priemones prieš žalingus įpročius, smurtą ir patyčias. • Plėtoti kultūrinę ir bendrąsias (iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo) kompetencijas, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio gyvenimo dalyvį. • Stiprinanti bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę: puoselėti ir populiarinti vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldą. • Organizuoti vasaros dienos stovyklą vaikas, jaunimui ir suaugusiems iš visos Lietuvos. • Tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, kritinį mąstymą, bendravimo bei bendradarbiavimo ir komunikacinius įgūdžius. • Ugdyti žmoniškumo, tarpusavio pagalbos, kitus pozityvius jausmus. • Plėtoti laisvalaikio užimtumo įvairovę.

Laikas: 10.00 – 22.00 val.

Dalyviai:

Stovyklos programa skirta vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Finansavimas: • Stovykla. Vienai dienai 10 Eurų. Nakvynė Sargelių centro patalpose. Iš dalies finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų

Asociacija vykdo socialiai aktyvią bendruomenės veiklą. 11 metų vyksta vasaros stovyklos vaikams, veikia Sargelių vaikų dienos centras. Asociacija už socialinę veiklą yra gavusi apdovanojimą "Auksinė širdis". Išleista knygos: "Praviršulis", "Sargelių pasakojimai", "Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas: pelkės ir kitos šlapžemės", "Vaikų darbai", kalendorius su vaikų darbų nuotraukomis. Dalyvavimas socialinėje veikloje bendruomenei teikia didžiulę naudą: ugdoma pilietiškumas, bendruomeniškumas, vienas kito supratimas, verslumas, tautiškumas, kognityvinė veikla (domėjimasis socialinėmis problemomis ir mokėjimas jas spręsti), afektinė veikla (noras padėti kitam, savo norų supratimas, motyvacija būti aktyviam), žmonių tarpusavio supratimo ugdymas. Vaikai, šeimos, socialiai remtini gyventojai, įsitraukę į aktyvią socialinę veiklą atlieka didžiulę naudą vietos gyventojams ir valstybei: jie jaučiasi reikalingi, aktyvūs, žingeidūs, norintys padėti sau ir kitiems, didina jaunimo suinteresuotumą kultūriniam gyvenimui, mažinant socialinę atskirtį ir didinant poreikius. Sargelių vaikų dienos centro veiklos: išvykų, ekskursijų, parodų, konkursų organizavimas, tradicijų ir vertybių, verslumo ugdymas, bendravimas; maitinimas; laisvalaikio organizavimas (kultūros, sporto, švietimo) - laisvalaikio užimtumas; pamokų ruoša; socialinio darbas, socialinių įgūdžių ugdymas; kūrybinis ugdymas; darbo terapija; vertybių ugdymas; ugdymo, mokymo; sveikatos priežiūros; psichologo konsultacijos, senolių lankymas. Tėvams: socialinis darbas su šeima; labdara-parama; psichologo konsultacijos; buitinės; asmens higienos ir priežiūros; informavimas ir konsultavimas. Edukaciniai užsiėmimai: vilnos vėlimas, žvakių liejimas, keramika, papuošalai, medžio dirbiniai, dirbiniai iš sausų gėlių, iš šiaudų, siuvimas.

stovykla3.jpg: 3072x2304, 3126k (2016-05-02 14:52) logotipas socmin.jpg: 120x129, 5k (2017-01-05 00:54)

news archives: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2017-01-05 01:06
© Sargeliai Community, info@sargeliai.org