Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

2017 m. vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų stovykla „Vasara“ 2017 07 17-21!!!

karto1.jpg: 5184x3456, 1965k (2017 liepos 12 d., 15:01)

2017 m. stovykla „Vasara“ 2017 07 17-21!!!

Stovykla „Vasara“ 2017 07 17-21 vyko Papušynyje, Sargelių vaikų dienos centre. Stovykloje dalyvavo vaikai ir jaunimas iš Raseinių globos namų. Vyko amatų dienos, renginiai, šventės, mitologinės bei Lietuvos istorijos programos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą.

Stovykloje įvairios kultūrinės-etninės, teatrinės edukacinės programos, kuriose dalyviai susipažino su dvasiniu Lietuvos kultūriniu paveldu, ugdant ir brandinant tautines vertybines nuostatas, plečiant lietuviškų tradicijų, papročių pažinimo galimybes, lietuviškumo sąvokos supratimo ribas, ieškant savitų kūrybinių raiškos būdų.

Pasirinkdami skirtingus istorinius laikotarpius, kultūrinius procesus, skirtingas meno rūšis ir formas, skatinome stovyklautojus įsijausti į tam tikro laikotarpio aktualijas, iš naujo išgyventi įvairius istorinius įvykius taip patiems suprantant ir įvardijant tikrąsias žmogiškąsias vertybes.

Stovykloje itin svarbi nuolatinė kūryba, saviraiška, ir bendruomeniškumas – visa tai stiprina vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmenines savybes, padedant įgauti pasitikėjimo savimi ir kitais bei drąsiai eksperimentuoti ir ieškoti per atvirą, nuoširdų bendravimą ir santykį su kitais stovyklautojais bei vadovais, vaikams, jaunimui ir suaugusiems tampant lengvai atrasti naujus gebėjimus bei pomėgius, geriau pažinti save ir kitus. Kiekviena stovykla turi savo temą, įvykį, idėją. Stovyklos temos – tai mitologinės, istorinės, menų, teatro, kultūrinės, literatūros, kalendorinių ir šeimos švenčių, pasakų ir legendų.

Aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį turintys stovyklos vadovai, savanoriai rūpinosi poilsiaujančių vaikų fizine bei dvasine kultūra, ugdė sportinį meistriškumą, skatino kurti, parodė save, atskledė savo meninius bei kūrybinius sugebėjimus. Mokė siekti savo svajonių, siekti savo tikslo. Čia vaikai galėjo ne tik mankštintis stovyklos sporto aikštynuose, bet ir praplėsti kūrybinį akiratį, lavinti vaizduotę, išmokti bendravimo ir tolerancijos meno. Nuostabiame gamtos prieglobstyje šalia žaliuojančių pušynų itin tinka aktyviai ilsėtis, pasisemti kūrybinių idėjų.

Programoje numatytos veiklos padėjo vaikams, jaunimui ir suaugusiems geriau pažinti save ir kitus, rasti atsakymus į esminius žmogaus gyvenimo klausimus, paremti kultūros ir žinojimo pagrindus. Sudaryta programa skatino vaikus, jaunimą ir suaugusius apmąstyti savo šalies ir pasaulio kultūros paveldo įvairovę, visuotines vertybes, jų išsaugojimo ir puoselėjimo būtinybę, ugdė pagarbą savo šalies kultūrai ir tolerantišką požiūrį į fizinius, religinius, socialinius, kultūrinius žmonių skirtumus.

Kiekvienos dienos programa turėjo savo temą, kurią numatyta modeliuoti per įvairias raiškos formas. Stovyklautojai dalyvavo įvairiuose studijose, kur vadovai, savanoriai ir dalyviai kūrė, improvizavo, vaidinimuose ir žaidimuose pritaikė jau turimas kultūrines – etnines žinias, tuo pačiu vaikai, jaunimas ir suaugusieji netiesiogiai gavo teorinių žinių tiek iš stovyklos vadovų, tiek iš savanorių. Tai buvo dalyviams žinomi šalies žmonės, menininkai, atlikėjai, vieno ar kito amato, srities žinovai, pedagogai.

Stovykloje svarbus vaidmuo vertybėms, o vadovai, savanoriai padėjo vaikams, jaunimui ir suaugusiems ieškoti sąsajų su lietuvių kultūra, tautiniu identitetu. Įvairių veiklų metu stovyklos dalyviai įtraukiami ir skatinami diskutuoti, apmąstyti ir įtvirtinti savo asmeninį ryšį su lietuvių kalba, istorija ir kultūra, suvokti vertybinius tarpusavio panašumus ir skirtumus.

Veiklos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdant kartų bendravimą: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą. Taip pat stiprinančios bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę (vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimas ir populiarinimas).

Stovykla „Vasara“ (2017 07 17-21)

Programa „Mitai. Magija. Legendos. Ženklai“. Dalyviai susipažins su senaisiais, pamirštais ir mažiau žinomais lietuvių tautos mitais ir legendomis, protėvių tikėjimu, gamtos ir jos reiškinių garbinimu. Stovyklos metu apžvelgiama visa žmogaus būtis – nuo gimimo iki mirties, kas lemia jo likimą, kaip prisijaukinti aitvarus.

Programa „Šventės”. Dalyviai suorganizuos, dalyvaus lietuvių tautos šventėje.

Programa „Lietuvių mitologija” programa (Perkūnas, Patrimpas, Gabija, Žemyna, Medeina). Dalyviai susipažins su senaisiais, pamirštais ir mažiau žinomais lietuvių tautos mitais ir legendomis, protėvių tikėjimu, gamtos ir jos reiškinių garbinimu.

Programa „Lietuvos istorijos akimirkos” (Žalgirio mūšis, Gedimino valdymas, Knygnešys, Universitetas, Teatras...). Dalyviai sužinojo apie Lietuvos istoriją, suvaidino teatrinėse scenose.

Programa „Amatai“. Sargelių centre dalyviai išgirs, sužinos apie tradicinius lietuvių amatus, mokysis amato.

Programa „Kultūra“. Stovyklautojai susipažins su Anykščiais.

Programa „Mano kraštas“. Dalyviai plauks baidarėmis ir susipažins su apylinkėmis.

Etninės kultūros paveldo programa (lietuvių liaudies dainų, šokių, sutartinių mokymasis, interpretacijos). Analizuos ir interpretuos lietuvių liaudies dainas, muzikuos. Vaikai, suaugusieji ir jaunimas susipažins su kultūriniu paveldu.

Senųjų lietuvių žaidimų programa. Sveikatą stiprins žaisdami, sportuodami lietuvių žaidimus.

Projektą „Sargelių vaikų dienos centras” (NR. VDC1-181) finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

karto2.jpg: 5184x3456, 1694k (2017 liepos 12 d., 15:02) stovykla31.jpg: 5184x3456, 3967k (2017 liepos 12 d., 15:04) stovykla29.jpg: 5184x3456, 2097k (2017 liepos 12 d., 15:05) stovykla30.jpg: 5184x3456, 2766k (2017 liepos 12 d., 15:07) logotipas socmin.jpg: 120x129, 5k (2017 sausio 05 d., 00:54)

įrašų archyvai: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2018 kovo 21 d., 22:55
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org