Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

Derliaus šventė !!!

derlio19.jpg: 3872x2592, 1652k (2018 rugsėjo 04 d., 11:53)

Derliaus šventė ir projekto įgyvendinimas Sargelių b. centre !!!

Derliaus šventė ir projekto įgyvendinimas Sargelių b. centre. Sargelių b, centre, Papušinyje, rugsėjo 5 d. vyko Derliaus šventė

Sargelių b. centre vyko derliaus šventė. Nariai susinešė gamtos gėrybių, suruošė parodą.

Pirmininkė pristatė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos finansuotą projektą „Sargelių bendruomenės centro materialinės bazės stiprinimas“ Nr. NPKB-18-M-342.

Įgyvendinant projektą stiprinama bei atnaujinama Sargelių b. centro namų materialinė bazė, padėsianti vietos gyventojams geriau išreikšti ir tenkinti savo poreikius. Įsigytos įrangos dėka pagerės renginių kokybė. Tai sudarys sąlygas jaunimo užimtumo įvairinimui bei sudaryti palankesnes sąlygas kokybiškiau vykdyti bendruomenės veiklą. Puoselėti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti bendruomenės vienijamoje kaimo vietovėje. Kurti stiprią ir visavertę materialinę bazę Sargelių b. centro veiklai.

Projektu užtikrinama kultūringa ir ekonomiška patraukli aplinka kaimo gyventojams, taip pagerinant jų gyvenimo kokybę ir gyvenamosios aplinkos patrauklumą. Asociacija įsikūrusi Raseinių r., Papušinyje. Asociacija organizuoja etninio kultūrinio turinio renginius įvairių amžiaus grupių gyventojams ir svečiams. Vyksta renginiai, kurių metu bus pristatomos kraštiečių tautodailės darbų ir fotografijų parodos, mėgėjų meno kolektyvų pasirodymai.

Po projekto asociacija aktyviau įsijungs į visuomeninę, socialinę ir kultūrinę veiklą, jaunimo užimtumo, jų kūrybinių iniciatyvų skatinimą, kaimo tradicijų puoselėjimą, stengsis integruoti visuomenę bei kelti jos socialinę ir bendrąją krašto kultūrą į aukštesnį lygmenį.

Sargelių b. centras sustiprins savo kaimo paveldo išsaugojimo bei puoselėjimo funkcijas: amatininkų patirties išsaugojimo ir perdavimo jaunesnei kartai, tradicinių renginių organizavimas, saviveiklininkų kolektyvų skatinimas, etnokultūros puoselėjimo.

Teigiamas poveikis veiks vaikų savimonės formavimąsi. Papušynyje, centro patalpose veikia Sargelių vaikų dienos centras. Siekiant ugdyti vaikų kūrybišką santykį su kultūros vertybėmis, remiantis kūrybiškumo teorijomis, aktualu rasti etnokultūros sritį, palankiausią skatinti vaiko originalumą, kūrybiškos raiškos sklandumą, didinti jautrumą tautiniam savitumui. Ugdyti dermingą, kūrybišką santykį su tradicija, atsisakant vien senų formų bei turinio mėgdžiojimo, siekiant nuolat naujo ir kartu išlikti savimi. Globalizacijos procesai, aprėpiantys ne tik materialinę, bet ir dvasinę žmogaus sritis, kelia grėsmę mažų tautų kultūroms. Jaunus žmones visada domina, kas yra nauja, madinga, nepatirta, giliau dar nesuvokiant, kas yra vertinga.

Projekto įgyvendinimo vizija atlikta: Papušynyje pagerinta Sargelių centro namų materialinė bazė – nupirkta kompiuteris, spausdintuvas, foto aparatas, virtuvinis kombainas, virdulys, termosas, marmitas, termosas, sporto įranga: krepšinio, tinklinio kamuoliai, stalo teniso raketės ir kamuoliukai.

Inicijuota vietos plėtra didins paslaugų kaimo gyventojams prieinamumą, gerins kaimo infrastruktūrą, išsaugos kultūros, gamtos paveldą bei kraštovaizdį. Įgyvendinę projektą prisidėjome prie socialinės sanglaudos, žmonių užimtumo, bendruomenės patrauklumo, sudarome sąlygas saviraiškai, žmonės gali glaudžiau bendrauti, sportuoti, sustiprinti ir puoselėti sveiką gyvenseną, bendruomeniškumą, žmogiškąsias vertybes, lygiavertiškumą, prieinamumą, toleranciją.

Daugiau gyventojų įsijungs į organizuojamus sportinius, kultūrinius, socialinius ir švietėjiškus renginius, skatins jų visapusišką tobulėjimą.

Sargelių centro darbuotojai siūlo maisto gaminimo paslaugas: maisto gaminimas pokyliams, maisto gaminimas pristatant į namus, maisto gaminimas vietoje, centre. Užsisakykite ir skaniai valgykite.

Lėšas projektui įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

derlio19.jpg: 3872x2592, 1652k (2018 rugsėjo 04 d., 11:53) derlio20.jpg: 2592x1728, 2063k (2018 spalio 15 d., 15:41) derlio21.jpg: 2006x1307, 639k (2018 spalio 15 d., 15:41) derlio22.jpg: 2592x1728, 1547k (2018 spalio 15 d., 15:41) derlio23.jpg: 1479x1452, 529k (2018 spalio 15 d., 15:42) derlio24.jpg: 2592x1728, 907k (2018 spalio 15 d., 15:42) derlio25.jpg: 2592x1518, 748k (2018 spalio 15 d., 15:42) derlio26.jpg: 2891x1009, 142k (2018 spalio 15 d., 15:44) derlio27.jpg: 3456x1944, 1167k (2018 spalio 15 d., 15:45) derlio28.jpg: 3456x1944, 1099k (2018 spalio 15 d., 15:46) derlio11.jpg: 3000x4000, 2915k (2018 rugsėjo 04 d., 11:56) derlio12.jpg: 1984x1488, 1575k (2018 rugsėjo 04 d., 11:56) derlio13.jpg: 2048x1536, 1550k (2018 rugsėjo 04 d., 11:57) derlio14.jpg: 3072x2304, 3101k (2018 rugsėjo 04 d., 11:59) derlio15.jpg: 2153x1918, 1517k (2018 rugsėjo 04 d., 11:59) derlio16.jpg: 3072x2304, 3433k (2018 rugsėjo 04 d., 12:00) derlio17.jpg: 1920x2560, 631k (2018 rugsėjo 04 d., 12:00) derlio18.jpg: 502x268, 40k (2018 rugsėjo 04 d., 12:01)

įrašų archyvai: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2018 spalio 15 d., 15:48
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org