Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

Sargelių centro krepšinio komandos "Sargeliai" laimėjimai bei dalyvavimas projekte "Socialinės atskirties mažinimas" !!!

Sargeliu komanda krepsinio13.jpg: 3083x3024, 3891k (2018 gruodžio 02 d., 23:53)

Sargelių centro krepšinio komanda „Sargeliai“ laimėjo prieš Nemakščius. Jau ketvirtos laimėtos varžybos Viduklės krepšinio lygos V. Jurgilo taurei laimėti !!!

Varžovas buvo Nemakščių gimnazija. „Sargeliai“ laimėjo rezultatu 83-39.

Naujas krepšinio sezonas. Daugiau nei 20 metų vyksta Viduklės krepšinio lygos pirmenybės, kurias organizuoja Donatas Baukys. 8 komandos stojo į kovą 2018-2019 m. sezone. Tai „Sargeliai“, „Julisa“, „Griausmas“(Šienlaukis), „Naftrus“, Projektas „Karma“, „Aibė“, Nemakščių M. Mažvydo gimnazija, Viduklės S. Stanevičiaus gimnazija. Komandos žaidžia vieną ratą, po to atkrintamosios varžybos. Pirmenybių metu vedama statistika, renkamas turo žaidėjas, pristatomos komandos. Numatoma VKL diena: įvairūs konkursai, varžybos t.t. Pirmenybės prasidėjo spalio 25 d., baigsis kovo viduryje. Varžybos vyksta Viduklėje, Gyliuose, Nemakščiuose. Šio krašto krepšinio mylėtojai gali stebėti įdomias varžybas. Krepšinio komandos „Sargeliai“ dalyvavimas varžybose - tai dalis programos „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėje“ projekto „Socialinės atskirties mažinimas“ dalis. Sparčios gyvenimo permainos gali lemti staigius ir esminius šeimos kaip sociokultūrinio instituto pokyčius, kuriems visuomenė dažnai nepasiruošusi ir kurių negali vienareikšmiškai priimti. Daugelis pensinio amžiaus asmenų negali pilnavertiškai pasirūpinti savo sociokultūriniais poreikiais, socialinėse erdvėse tenkinti norą bendrauti, jaustis įsilieję į visuomeninį gyvenimą. Nemaža dalis pensinio amžiaus asmenų yra darbingi ir dar gali save realizuoti profesinėje srityje, tačiau trūksta kompetencijų, kurios pagerintų jų situaciją darbo rinkoje. Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas socialinę atskirtį patiriančių šeimų socializacijai, skatinant jų (re)integraciją į darbo rinką ir įtrauktį į bendras visuomenines veiklas, sprendžiančias alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemas, gatvės darbą su jaunimu, su senjorais, senjorų asmeninį ir profesinį aktyvinimą, teikiant pagalbą sau per pagalbą kitiems, kuriama Sargelių bendruomenės centro erdvė. Sargelių bendruomenės centro erdvė, kurioje sudaromos sąlygos socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams ir jų šeimos nariams ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene ir tarpusavyje, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Sargelių bendruomenės centro erdvė taps inovatyvia vieta inicijuojama bendruomenės veiklų, skirtų mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį, teikiant bendrąsias socialines ir kitas reikalingas paslaugas, kurių metu teikiamos sociokultūrinės paslaugos, savanoriškos veiklos skatinimas, vykdomi darbo rinkai reikalingų įgūdžių formavimo mokymai, organizuojami skirtingų bendruomenės grupių susitikimai (renginiai) spręs pasireiškiančias užimtumo ir (ar) socialinės atskirties problemas, stiprins jaunimo ir darbingų senjorų profesinio potencialo panaudojimas per verslo ir vietos valdžios ryšius. Projekto metu teikiamos integruojančios, o ne specializuotas paslaugos sprendžiant alkoholizmo, psichotropinių medžiagų vartojimo ir kt. problemas. Sudaryta galimybė tėvams dalyvauti projekto veiklose bei didinti savo įtrauktį į visuomeninį gyvenimą, šeimos gyvenimo įgūdžių ugdymo metu skatinamas bendravimas tarp socialinę atskirtį patiriančių šeimos narių, socialinės rizikos šeimoms, kurios įtrauktos į registrą dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir psichotropinių medžiagų vartojimo, teikiamos bendrosios, specialios ir kitos (sociokultūrinės, savišvietos) paslaugos, organizuojamos paslaugos jaunuoliams (nuo 16 m.) augantiems socialinės rizikos šeimose. Ugdoma socialinių įgūdžių stokojančių darbingų asmenų ir jų šeimų narių bendrąsias ir profesines kompetencijas, padėsiančias jiems įgyti naujų teorinių ir praktinių žinių, gebėjimų bei lengviau adaptuotis šiuolaikinėje visuomenėje: sėkmingai tvarkytis buitį, rūpintis savo šeimos nariais, integruotis į darbo rinką. Projekto tikslinė grupė – socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu. Prioritetas teikiamas dalyvauti šeimoms, kuriose aktuali piktnaudžiavimo alkoholiu ir psichotropinių medžiagų vartojimo problema. Projekto veiklose kviečiami dalyvauti ir kiti Pagojukų seniūnijos gyventojai. Veiklos: 1.Informacinis ir užimtumo renginys. Individualūs pokalbiai. Renginys „Socialinė atskirtis“. Aaptariamos socialinę atskirtį patiriančių darbingų gyventojų ir jų šeimos narių, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu, problemos. 30 dalyvių. 2.Sporto varžybos. Susitikime 30 dalyvių. Varžybos: krepšinio, tinklinio, šaškių, futbolo, stalo teniso.

Sargeliu krep komanda1.jpg: 960x640, 75k (2018 gruodžio 03 d., 00:09) Sargeliu krep komanda2.jpg: 960x640, 82k (2018 gruodžio 03 d., 00:09) Sargeliu komanda3.jpg: 960x640, 78k (2018 gruodžio 03 d., 00:09) Sargeliu komanda4.jpg: 960x640, 66k (2018 gruodžio 03 d., 00:09) Sargeliu komanda5.jpg: 960x640, 76k (2018 gruodžio 03 d., 00:10) Sargeliu komanda6.jpg: 960x640, 72k (2018 gruodžio 03 d., 00:10) Sargeliu komanda7.jpg: 960x640, 73k (2018 gruodžio 03 d., 00:10) Sargeliu komanda8.jpg: 960x640, 66k (2018 gruodžio 03 d., 00:10) Sargeliu komanda9.jpg: 960x640, 58k (2018 gruodžio 03 d., 00:11) Sargeliu komanda10.jpg: 960x640, 63k (2018 gruodžio 03 d., 00:11) Sargeliu komanda11.jpg: 960x640, 57k (2018 gruodžio 03 d., 00:11) Sargeliu komanda12.jpg: 960x640, 80k (2018 gruodžio 03 d., 00:11) Sargeliu krep komanda14.jpg: 2048x1536, 1344k (2018 gruodžio 05 d., 14:36) Sargeliu krep komanda15.jpg: 2448x3264, 1019k (2018 gruodžio 05 d., 14:38) Sargeliu komanda16.jpg: 2448x3264, 670k (2018 gruodžio 05 d., 14:41) Sargeliu komanda17.jpg: 2592x1456, 1129k (2018 gruodžio 05 d., 14:43) Sargeliu komanda18.jpg: 2592x1456, 2011k (2018 gruodžio 05 d., 14:44) Sargeliu komanda19.jpg: 2592x1728, 1530k (2018 gruodžio 05 d., 14:45) Sargeliu komanda20.jpg: 2592x1456, 1205k (2018 gruodžio 05 d., 14:45) Sargeliu komanda21.jpg: 2592x1728, 2873k (2018 gruodžio 05 d., 14:46) Sargeliu komanda22.jpg: 2592x1728, 3056k (2018 gruodžio 05 d., 14:46) Sargeliu komanda23.jpg: 2448x3264, 1024k (2018 gruodžio 05 d., 14:51) Sargeliu komanda24.jpg: 2448x3264, 1202k (2018 gruodžio 05 d., 14:51) Sargeliu komanda25.jpg: 2448x3264, 1180k (2018 gruodžio 05 d., 14:52)

įrašų archyvai: 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017


2018 gruodžio 05 d., 14:35
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org