Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

Heifer International - Baltijos labdaros fondas

Dovanojamos juodgalvės avys
Lietuvos juodgalvė avis skina obuolius
Vaikai laiko Lietuvos juodgalvius avinukus

2009-10-02 Dovanojimo karštligė Papušinyje

Reportažai čia: Dovanojimo karštligė Papušinyje.

2009-05-08 Projekto įvertinimas

Baltijos labdaros fondo “Heifer” pagrindinis finansuotojas – JAV fondas Heifer International (HI), kuris rūpinasi visame pasaulyje skurdžiausiai gyvenančiais žmonėmis. HI pradėjo veikti per Antrąjį pasaulinį karą. Sąjungininkams pritrūkus maisto davinių, buvo nuspręsta į nepriteklių kenčiančias šalis gabenti ne produktus, o karves. Baltijos labdaros fondas (pirmininkas Arūnas Svitojus) veikia trijose Baltijos šalyse. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje jau įgyvendinami dvidešimt du projektai. Baltijos labdaros fondo „Heifer“ finansuojamame projekte „Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palankių verslų skatinimas bendruomenėje, taikant ekstensyvų ūkininkavimą“ didelis dėmesys kreipiamas į socialines problemas – gaunant dovanų gyvulį, jį padovanoti. Įsigijus 80 veislines avis ir užauginus iki tokio pat amžiaus, kokias gavo žmonės, jas dovanoja ktiems. Dovanoti gyvuliai tik tuomet oficialiai tampa žmonių nuosavybe, kai jų užauginti jaunikliai iškeliauja pas naujus šeimininkus. Be gyvulių, fondas finansuoja veterinarines priemones, žemės ūkio inventorių kaip elektrinius piemenis, vielą ir suktukus gyvuliams aptverti. Baltijos labdaros fondas skatina verslumą – tuo Sargelių centras numato įkurti amatų centrą. Iš avių vilnų gamintis suvenyrus, įvairius dirbinius, kepti duoną, gamintis sūrius, sviestą, kelti žmonių pragyvenimo lygį. Projekto metu vyko įvairūs mokymai: gyvulininkystės, bendruomenės plėtros, smulkiojo verslo organizavimo. Daug dėmesio buvo skiriama lyčių lygybei, darbo pasidalijimui.

Gegužės 8–tą dieną vyko Sargelių bendruomenės centro vykdomo projekto „Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palankių verslų skatinimas bendruomenėje, taikant ekstensyvų ūkininkavimą“ įvertinimas. Be Sargelių bendruomenės centro narių, dalyvavo garbingi svečiai: LR seimo narys Edmundas Jonyla, Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto pirmininkas Romualdas Zubiela, Raseinių rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) viršininkas Henrikas Medveckas, Pagojukų seniūnijos seniūnas Albinas Renusas. Svečiai Sargelių bendruomenės centro narius sušildė mielomis dovanomis: arbatos puodeliais, šakočiais. Svečiai išgirdo apie projekte vykusias veiklas, kokie uždaviniai buvo įgyvendinti, kas pasiekta, kiek gyvulių dar reikia perdovanoti, kad greičiau liktų narių nuosavybe. Buvo užduotas intriguojantis klausimas: gal gerbiami svečiai taip pat norėtų gauti dovanų avytę, telyčią ar žemaituką?

Nariai projekto įvertinimo metu turėjo aktyviai dalyvauti, diskutuoti, reikšti savo nuomonę. Visa medžiaga buvo įrašinėjama, o susumuoti rezultatai parodė, kad mūsų – Sargelių bendruomenės centro projekto duomenys – unikalūs! Projekto įvertinimą vedusi BLF „Heifer“ fondo specialistė Gražina Mongirdienė sakė, kitose bendruomenėse pirmoje skiltyje būna daugiausia balsų. Susumavus narių užpildytas lenteles, kuriose buvo žymimi pasiekimai, pasirodė, kad pirmoje skiltyje – blogiausią visų veiklų įvertinimą skyrė tik du nariai, vidutinį – 23, geriausią – 38.

Baigiant projektą, kuris dar tęsis iki gyvuliai bus perdovanoti, projekto dalyviai išsakė viltis: vykdyti projekto tęstinumą. Nariai norėtų gauti lietuviškas kiaulytes su skambaliukais, lietuviškas vištines žąsis. Norint tai įgyvendinti, reikės gauti kofinansavimą, o vienas iš būdų: patys nariai prisidės prie projekto sėkmės. Kiek sukaupsime kapitalo – tiek ir gausime papildomai iš Heifer International (HI). Taip ir kuriasi verslas ir jo aplinka. O mes stengiamės neatsilikti.

2009 Juodagalvių avių banda išaugo iki 120. Prasidėjo dovanojimai

Juodagalvės avys

Juodagalvės avys atkuria pievą dirvonuose.

2009-04-30 Susitikimas Vilniuje

Vilniuje įvyko Baltijos labdaros fondo, Heifer international projektų lyderių susitikimas. Aptarta vykdomų projektų strategija, plėtra ir ateities perspektyvos. Baltijos labdaros fondo direktorius Arūnas Svitojus, mokymų programų vadovė Gražina Mongirdienė, buhalterė Gražina Ruzgienė, projektų koordinatorė Armina Glemžaitė, administratorė Vaida Baranauskaitė pasidžiaugė projektų lyderių nepakartojama kantrybe ir narsa dirbti tokį sunkų ir tiek pastangų reikalaujantį darbą. Juk visuomeniniais tikslais dirbdami projektų vadovai neša atsakomybę už vykdomus projektus, komtroliuoja ir koordinuoja projektų veiklą. Kartu su dovanojamu gyvuliuku ar paukščiuku jie atneša šilumą į kiekvienus namus. Šilumą - susitelkti, būti naudingi vieni kitiems, - būti laimingiems. Jiems visiems reiktų suteikti aukso medalį, - pabrėžė Gražina Mongirdienė.

Baltijos šalyse Baltijos labdaros fondas vykdo 32 projektus, Lietuvoje - 21-ą. Virš 1000 šeimų dalyvauja projektų veikloje, augindami gyvulius, paukščius ir juos dovanodami kitiems. Heifer international praktika jau apėmusi visą pasaulį. Kai Lietuvoje šeima gauna telyčią, į jų maisto racioną patenka daugiau pieno produktų, tuo tarpu Afrikoje gavus telyčią - jų gyvenimas pasikeičia visiškai: jie tampa turtingi ir jiems lengviau išgyventi. Įvairiose šalyse dovanojimo ceremonijose dalyvauja aukšti pareigūnai, partijų atstovai.

Tad, kiekvienoje šalyje gauta dovana kitaip vertinama. Lietuvoje nuo seno susiklosčiusi tradicija už gautą dovaną bent kažkuo atsilyginti, rodo, kad dovanos nebuvo dažnos. Dažnai lietuvis gaudamas telyčią ar žemaituką, ar avytę klausia: tai ką man už tai reiks padaryti? Ne be reikalo sakoma: „dovanotam arkliui į dantis nežiūri“.

Sargelių bendruomenės centro vykdomo projekto „Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palankių verslų skatinimas bendruomenėje, taikant ekstensyvų ūkininkavimą“ („The Development of Sheep Husbandry and Traditional Handicraft Activities in the Sargeliai Community“) lėšos padidėjo, pasikeitus dolerio kursui. Dar bus galima nupirkti 9-10 avių. Nuspręsta įsigyti senoviškas veislines lietuviškas avis - Skude.

Norintys gauti dovanų Skude avis turės laikytis tam tikrų reikalavimų, įgalinančių senovinės veislės pratęsimą. Avių jauniklius, užaugintus iki tokio pat amžiaus, kokie buvo jų tėvai įsigyjant, reiks perdovanoti kitiems, norintiems auginti, prižiūrėti ir plėsti Skude veislės avis. Iš „Heifer“ international lėšų nupirktos avys tik tuomet oficialiai taps žmonių nuosavybe, kai jų užauginti jaunikliai pateks pas naujus šeimininkus. Antri šeimininkai turi taip pat padovanoti arba, jei aplinkybės susiklostytų, kad tai neįmanoma atlikti, tuomet antri šeimininkai į Sargelių bendruomenės centro trišalės tarybos sąskaitą įneša 100 litų už vieną avį ir jie tampa avių šeimininkais. Primename, kad visi pirmi gaunantys dovaną - avį - avių šeimininkai turi tapti Sargelių bendruomenės centro nariais.

Prašome pagalvoti ir kuo greičiau pasakyti, kokie nariai norėtų auginti Skude veislės avis.

2007-03-29

Heifer International

Įvyko jungtinis Heifer International bei MPP seminaras.

2007 Apie projektą

Juodagalvės avys

Baltijos labdaros fondas remia Sargelių bendruomenės centro projektą avininkystei plėsti


2010 vasario 13 d., 03:13
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org