Startseite

Aktuelles

Projekte

Natur

Tourismus

Publikationen

Kontakt

lt de en
Sargeliai e.V.

MPP projekto vykdymo smulkmenos

Vykę seminarai

Įsigyta

Projekto pristatymai

Kiti pasiekimai

Liepos 5 dieną

Pasiruošimas projektui

Prieš pateikiant projektą, buvo surengta eilė susitikimų.

Spalio 6 diena

Sargelių bendruomenės centras organizavo ataskaitinį susibūrimą Papušinio km., keturbučio salėje. Buvo pristatyta bendruomenės veikla ir projekto „Praviršulio tyrelio ir apylinkių natūralių buveinių tinkamos apsaugos būklės užtikrinimas, taikant ekstensyvų ūkininkavimą“ rengimosi etapai, ruošiantis dalyvauti Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programose ir Žemės ūkio ministerijos finasuojamuose projektuose.

Dalyvavo Sargelių bendruomenės centras, aplink bendruomenės teritoriją gyvenantys žmonės, Raseinių savivaldybės atstovai – vicemeras Linas Dargevičius, Kaimo reikalų skyriaus viršininkas Arvydas Žukauskas, Kaimo reikalų, ekologijos ir teritorijų planavimo komiteto pirmininkas Česlovas Kenstavičius, Tytuvėnų regioninio parko direkcijos atstovai: Vytautas Stonys, ekologė Deima Pranckūnienė, Baltijos labdaros fondo atstovė – Gražina Mongirdienė, svečiai iš Raseinių ir Radviliškio bendruomenių: Vosylišlio, Šaukoto bendruomenės pirmininkė Gražina Brusokienė (Radviliškio raj.), Papušynio kaimo bendruomenės pirmininkė Vilija Kunickienė (Radviliškio raj.) ir kt.

Lapkričio 20 diena

Praėjus PAF MPP fondo atrenkamuosius etapus, buvo pateiktos pastabos. Jų išsprendimui buvo nutarta suorganizuoti dar vieną svarbų susitikimą–aptarimą „Praviršulio pelkė – biologinė įvairovė ir išlikimas“ VĮ Radviliškio miškų urėdijoje.

Dalyvavo VĮ Radviliškio miškų urėdijos urėdas J. Eismontas, urėdo pavaduotojas miškininkystei Egidijus Barčkus, Radviliškio savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Audrius Savickis, ekologas Petras Kuraitis, VĮ Raseinių miškų urėdijos urėdo pavaduotojas Remigijus Mikelaitis, Tytuvėnų regioninio parko direktorius Vytautas Stonys, ekologė Deima Pranckūnienė, PAF MPP fondo atstovė Julia Smiskal, Kauno RAAD Aplinkos ministerijos departamento Raseinių r. agentūros vyr. specialistas Valdas Stoškevičius, Lietuvos Žemės ūkio universiteto Miškininkystės katedros docentas Kęstutis Pėtelis, VĮ Raseinių Pikčiūnų girininkijos girininkas Albertas Tolevičius, Šaukoto bendruomenės atstovė Vitalija Augustienė, Radviliškio savivaldybės Šaukoto seniūnas Albinas Augustis, Papušynio kaimo bendruomenės pirmininkė Vilija Kunickienė, Gruzdžių Žemės ūkio mokyklos mokymo centro botanikė Airina Šulskienė, Lietuvos Žemdirbystės instituto darbuotojas Vaclovas Stukonis, Sargelių bendruomenės narė Ilona Andzelytė, Sargelių bendruomenės centro pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė.

Susitikimo metu aptarta:

Bendruomenių atstovai iš Radviliškio savivaldybės džiaugėsi Sargelių bendruomenės centro veikla ir išreiškė norą taip pat vykdyti panašius projektus ateityje.

Posėdžiautojai išsiskirstė gerai nusiteikę, kiekvienas išsinešė nors dalelę gerų norų, o ateityje gal ir gerų darbų atsineš į Praviršulio tyrelio botaninį–zoologinį draustinį, siekiant išsaugoti jį sau ir ateities kartoms.

25.01.2010 03:45 Uhr
© Sargeliai e.V., info@sargeliai.org