Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

Vykdomi ir baigti projektai

2023

 1. Sargelių vaikų dienos centras. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. 2023-01-01 - 2023-12-31. VB ir SB lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai. VDC. 26300 Eurų.

Daugiau apie projektą VDC

 1. Sargelių bendruomenės centro veiklos aktyvinimas. Raseinių sav. administracija. sut.nr.SR-162,2023-03-06. 360 Eur.
 2. Vaikų,jaunimo,senjorų laisvalaikio užimtumas. Raseinių sav. administracija., sut.nr.SR-296,2023-04-11. 245 Eur.
 3. Projektas Kartų bendravimas. Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms. NPKB-23-R-457-LT-NPKB. NMA. 2500 Eur.

2022

 1. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. 2022-01-01 - 2022-12-31. VB ir SB lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai. VDC. 25500 Eurų.

Daugiau apie projektą VDC

 1. Sargelių bendruomenės centro veiklos aktyvinimas. Raseinių sav. administracija. Sut. nr. 00677. 421.60.
 2. Vaikų ir jaunų žmonių užimtumas. Raseinių sav. administracija.
 3. Subsidija. Pagalba nukentėjus nuo COVID-19 sukeltų pasekmių. SUBŠ00132 /2022-04/ Lietuvos Respublikos finansų ministerija.Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos m. 8000 EUR.
 4. Projektas „Kartų bendravimas“ Nr. RASE-LEADER-6B-V-13-4-2022. 2500.00
 5. Sargelių bendruomenės centras, Projektas kofinan. kanceliarinių prekių ir renginiui reikalingų priemonių įsig. išl., sut.nr.SR-426,2022-07-1. 131.58.
 6. Sargelių bendruomenės centras, Projektas „Vaikų, jaunimo, senjorų laisvalaikio užimtumas“ pagal sutartį nr.SR-384, 2022-07-01. 311.00.

Daugiau apie projektą

2021

 1. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. 2021-01-01 - 2021-12-31. VDC. 18300 Eurų.
 2. Sargelių b. centro stiprinimas. Raseinių sav. administracija. 2020-08-07. 350 E.Finansuojamos interneto, elektros, vietinės rinkliavos, kanc. prekių įsig. išl., sut. nr. SR-236,2021-04-28
 3. Vaikų ir jaunų žmonių užimtumas. Raseinių sav. administracija. 319.00. Sargelių bendruomenės centras, Finansuojamas proj. Vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas, sut. nr. SR-426, 2021-07-01.
 4. Subsidija. Pagalba Sargelių b. centrui, nukentėjus nuo COVID-19 sukeltų pasekmių. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos. SUBC106/3000 EUR.
 5. Vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų. Priemonė: Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje. Kelionė: Sargeliai-Žagarė-Šiauliai-Kryžių kalnas-Sargeliai. 319 Eur.
 6. NMA prie Žemės ūkio ministerijos. NPKB-21-V-183-LT-NPKB. Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms. 2021-06-02. 5000.00
 7. Raseinių rajono savivaldybės administracija. Sargelių bendruomenės centras, VO, Finansuojamas proj. kofinansav. supynės Gandralizdis. įsig. išl., sut. nr. SR-359, 2021-06-10. 617.98.
 8. Vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas. Kelionė į Nacionalinę galeriją Sargeliai - Vilnius - Sargeliai. Sargelių bendruomenės centras, Finansuojamos keleivių pervežimo išl., sut. nr. SR-640, 2021-10-07. 300.00.

Daugiau apie projektą

2020

 1. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. 2020-01-01 - 2020-12-31. VDC. 16800 Eurų.
 2. Sargelių bendruomenės centro veiklos aktyvinimas. Kaimo bendruomenių, vietos veiklos grupių ir kitų su kaimo plėtra susijusių NVO veiklos rėmimas. Raseinių sav. administracija. Sutartis. 385 E.
 3. Subsidija. Pagalba Sargelių b. centrui, nukentėjus nuo COVID-19 sukeltų pasekmių. SUB00004. 1000 E
 4. Vaikų ir jaunų žmonių laisvalaikio užimtumas. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų. Priemonė: Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėje. Kelionė: Sargeliai - Ventė - Telšiai - Šatrijos kalnas - Sargeliai. 233 Eur

Daugiau apie projektą

2019

 1. VšĮ „Humana People to People Baltic“ socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai” projektas. Sutartis nr. 71. 3000 Eurų.
 2. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2019-03-07. VDC1-181. 16000 Eurų.
 3. „Sargelių vaikų dienos centras“. Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. Nr.1, 2019-04-8 (SB). 2671 E
 4. Sargelių b. centro stiprinimas. Raseinių sav. administracija. Sutartis SR-764. Lapkričio 11. 300; SR-505 2019-08-07. 350 E.
 5. Vaikų ir jaunų žmonių užimtumas. Raseinių sav. administracija. Sutartis SR-482. Rugpjūčio 5. 242 E.

Daugiau apie projektą

2018

 1. VšĮ „Humana People to People Baltic“ socialinės partnerystės programos „Valgyk protingai” projektas. Sutartis nr. 3000 Eurų.
 2. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VDC1-181. 14500 Eurų.
 3. „Sargelių vaikų dienos centras“. Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. Nr.1, 2018-04-12 (SB). 1000 E

Daugiau apie projektą

2017

 1. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VDC1-181. 14500 Eurų.
 2. „Sargelių vaikų dienos centras“. Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. Nr.1, 2017-04-12 (SB). 1000 E

Daugiau apie projektą

2016

 1. „Vietos gyventojų užimtumo ir saviugdos skatinimas“. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2016-05-1. Nr. BVOP-667. 12000 Eurų.
 2. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VDC-181. 14500 Eurų.
 3. „Sargelių vaikų dienos centras“. Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. Nr.1, 2016-04-12 (SB). 1000 E
 4. „Gyvenu kaime-žinau savo vertę“. Partneriai.
 5. „Šeimos gerovės stiprinimas”. Finansuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2016-05-1. Nr. PR(43)-ŠG47. 2400 Eurų. Priemonės „Įgyvendinti Šeimos gerovės ir gyventojų senėjimo pasekmių mažinimo 2016 metų veiksmų planą“ priemonė „Finansuoti nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje ir teikiančių įvairiapuses paslaugas šeimai, tėvų atsakomybei stiprinti ir pozityviai tėvystei plėtoti, veiklos projektus“

Daugiau apie projektą

2015

 1. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VDC1-181.
 2. „Sargelių vaikų dienos centras". Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. Sutartis(7.5)SR-76. 2014 kovo 7 d. įsakymas Nr. (5.3)A1-211. Nr.1, 2015-07-01 (SB). 1 158.00 EUR
 3. „Sargelių b. centro kofinansavimas“. Raseinių r. sav. Finansuojama kanc.prekių vaikų ir jaunimo stovyklai bei registrų centro ir draudimo išl.kompensuoti, pagal biudž.lėšų panaud.sut.Nr.SR-200, 2015-04-02 , 10 proc. kofinansavimas. 1950 E.
 4. „Sargelių bendruomenės poilsio zonos įrengimas“. NMA. Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms, LT. Sutartis: KB-15-102-LT-NPKB. KB-15-102. 4200E. Raseinių sav. pagal panaud.sut.Nr.SR-509, 2015-08-04. 990E.

2014

 1. Edmundo Jonylos labdaros ir paramos fondas. 100 Lt.
 2. „Sargelių b. centro kelionės išlaidos“. Finansuojama bendruomenės vaikų ir jaunimo kelionės išlaidoms kompensuoti, pagal biudž.lėšų panaud.sutartį Nr.SR-325, 2014-07-04. 1600 Lt.
 3. „Sargelių b, centro remonto darbai“. Finansuojama bendruomenės pastato santechnikos įsigijimo išlaidoms kompensuoti, pagal biudž.lėšų panaud.sutartį Nr.SR-324, 2014-07-04. 2500 Lt.
 4. „Sargelių b. centro stiprinimas". Finansuojama bendruomenės centro komunal.ir kanceliar.prekių įsig.išl.kompensuoti, pagal biudž.lėšų panaud.sutartį Nr.SR-291, 2014-06-06. 1100 Lt.
 5. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VDC1-181. Pagal 2013 m. 6 mėn. 30 d.
 6. „Sargelių vaikų dienos centras“. Raseinių r. sav. administracijos švietimo ir soc. Reikalų departamento Soc. Paramos sk. Sutartis Nr.1, 2014-04-07 (SB). 3000 Lt.
 7. „Sargelių bendruomenės centro pastato patalpų remontas bei materialinės bazės gerinimas pritaikant amatų kiemui“. 2013-2014. LEADER-12-RASEINIAI-03-012. Nr. 3D-6. Raseinių rajono VVG „Raseinių krašto bendrija“; NMA. 4VP-PV-12-1-013829. 137 949,78 Lt.
 8. „Finansuoti sėkmingai veikiančių organizacijų projektus“. – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. NOBP 45/2014-10-10. 15000.

2013

 1. „Finansuoti sėkmingai veikiančių organizacijų projektus“. – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2013-07-01. BVOP1–5 – 9 000 Lt. NOBP 45/2014-10-10
 2. „Sargelių vaikų dienos centras“. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VDC-181. Daugiau apie projektą

2012

 1. „Kultūros paveldo išsaugojimas“ - Raseinių rajono savivaldybės administracija. Pagal įsak.Nr.(40.1)-V-8 2012-09-10 – 900 Lt.
 2. „Kelionėje būk saugus“ - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2012“ - eismo saugumo priemonės. Daugiau apie projektą
 3. „Sargelių vaikų dienos centras. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. VDC-181.
 4. „Finansuoti konkurso būdu sėkmingai veikiančių bendruomenių organizacijų projektus, skirtus veiklos organizavimui palaikyti ir plėtoti“ – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 2012-07-10. BVOP1–45 – 12 000 Lt. Daugiau apie projektą
 5. „Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas“ – Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ 2012 metų – 20 000 Lt. Daugiau apie projektą.
 6. „Ir pelkėje būk saugus“ - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2012“ - eismo saugumo priemonės.
 7. „Norime būti saugūs“ - - Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos konkursas „Eismo saugumas bendruomenėse 2012“ - eismo saugumo priemonės.

2011

 1. „Sargelių bendruomenės centro stiprinimas ir jaunimo užimtumo skatinimas“ – Raseinių rajono savivaldybės administracija. Pagal įsak. Nr. (40.1)-V-8. 2011-07-04 – 1500 Lt.
 2. „Plazdanti pievų dvasia“ – Lietuvos gamtos fondas. Nr. LGF-11-P-18. 2011-07 – 376 Lt.
 3. „Norime gyventi geriau“ – Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos. PKB-61 (IP-15). 2011-08-28. Nr. KB/11-152. – 22890 Lt.

2010

 1. „Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palankių verslų skatinimas bendruomenėje, taikant ekstensyvų ūkininkavimą“ - Baltijos labdaros fondas „Heifer“. 27-0316-01 - 9000,00 Lt.
 2. „Amatai visiems“ – Labdaros ir paramos fondas ,,Tekantis Vanduo”. NR. 104 C / 2010 – 2000 Lt.

2009

 1. „Praviršulis“. Raseinių rajono savivaldybės administracija. Pagal įsak. Nr.(40.1)-V-5 2009-05-26 - 4000 Lt.
 2. „Vasaros džiaugsmai“ - Raseinių rajono savivaldybės administracija. Pagal įsak.Nr.(40.1)-V-8 2009-09-10 – 1000 Lt.

2008

 1. „Bendruomenės stiprinimas“ – Raseinių rajono savivaldybės administracija. MB-70393. Pagal sutartį (7.5)SR-163. 2008 m. – 300 Lt.
 2. „Mes už Lietuvą“. NR. 780. Raseinių r. sav. administracijos kultūros, švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyrius. 2008-06-19 - 600 Lt.
 3. „Mes už Lietuvą” - Kredito unijos kartu su Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU). 2008 – 300 Lt.
 4. „Sveiki ir stiprūs europiečiai” – NMA prie ŽŪM (ZUM/KB/2007-436); 2008 04 25 – 2008 06 09 – 16 445 Lt.

2007

 1. „Mes norime būti europiečiais” – NMA prie ŽŪM (GD-378); 2006 09 13 – 2007 02 20 – 17820 Lt.
 2. „Natura2000 teritorijai priklausančio Praviršulio tyrelio ir natūralių pievų buveinių apsauga, skatinant agrarinės aplinkosaugos ir tradicinės gyvulininkystės plėtrą Sargelių ir apylinkių bendruomenėse“ (LIT/OP3/02/06/06); bendrai finansuojamas ŽŪM ir Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programos; 2007 01 01 – 2008 10 01 – 265553 Lt. Daugiau apie projektą.
 3. „Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palankių verslų skatinimas bendruomenėje, taikant ekstensyvų ūkininkavimą“ – Heifer „Baltijos labdaros fondas“ (27-0316-01); 2007 02 08 – 2011 07 30; – 100.000 Lt. Daugiau apie projektą.
 4. „Sveikame kūne – sveika siela“; Raseinių raj. savivaldybė; SR-163 (75). 2007 05 – 12 – 300 Lt.
 5. „Mes – gyvenantys gamtoje“ – Nyderlandų fondų Centrinė ir Rytų Europai Patarėjų taryba (629 C / 07); 2007 07 01-07 – 3500 Lt.
 6. „Mes – Lietuvos jaunimas“ – Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (12 30 2P-1.7-74 -12); 2007 06 04 – 2007 12 31 – 7000 Lt.
 7. Stovykla „Intercultural Roots of Wizajny“. Lenkija. Partneriai. 2007 07 08–21 – 1200 Lt.
 8. „Muzikuosim ir kvatosim“ – Nyderlandų fondas R.C. Maagdenhuis (730 C / 2007); 2007 12 01–31 – 3000 Lt.
 9. Konkursas ir sportinės rungtynės „Lietuvos žemėlapis“ - Asociacijos Lietuvos kredito unijos bendruomenių rėmimo programa (ALKU programa). 2007 – 300 Lt.
 10. „Lietuvos vaikai“ – Nyderlandų fondas R.C. Maagdenhuis (2007/); 2007-03-15 – 2008-02-15 – 3500 Lt.

2006

 1. „Pomėgiai vasarą“ – Nyderlandų fondų Centrinė ir Rytų Europai Patarėjų taryba (619C/06); 2006 07 02–08 – 3500 Lt.
2023 lapkričio 16 d., 23:36
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org