Startseite

Aktuelles

Projekte

Natur

Tourismus

Publikationen

Kontakt

lt de en
Sargeliai e.V.

Ferienlager

2016

stovykla1.jpg: 3072x2304, 2949k (02.05.2016 14:55 Uhr) stovykla2.jpg: 3072x2304, 2016k (02.05.2016 14:56 Uhr) stovykla3.jpg: 3072x2304, 1574k (02.05.2016 14:57 Uhr)

2016-06-20 - 2014-06-27

SARGELIŲ CENTRO VASAROS STOVYKLOS „KARTŲ BENDRAVIMAS“!

Registracija +370 69945718 arba el. paštu: daiva.seskauskaite@gmail.com

Prisisekite saugos diržus, atsisėskite patogiai ir - skrendam į vasaros stovyklą

Situacijos pristatymas: Artėjant vasaros atostogoms daugelis tėvų pradeda nerimauti, kur atostogaus vaikai. Tačiau greičiausiai kiekvienas norėtume, kad vaiko atostogos būtų ne tik saugios, linksmos, bet ir turiningos: kad jis susirastų naujų draugų, įgytų naujų patirčių bei žinių. Visa tai galima rasti stovykloje. Organizuojant laisvalaikį kartų bendravimui: vaikams ir jaunimui ir suaugusiems vasaros atostogų metu galima įgyvendinti daug reikalingų ir į formalius rėmus netelpančių ugdymo uždavinių. Vaikų užimtumas padeda apsaugoti nuo nepageidaujamos įtakos, suteikti jiems papildomų žinių ir įgūdžių. Darbas su vaikais, jaunimu ir suaugusiais vasaros stovykloje leidžia geriau pažinti vieni kitus. Stovykloje veiks veiklos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdant kartų bendravimą: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą. Taip pat stiprinančios bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę (vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimas ir populiarinimas). Surengta stovykla „Kartų bendravimas“ (2016 06 20-27) pagal programas:

 1. Programa “Lietuvių mitologija” programa (Perkūnas, Patrimpas, Gabija, Žemyna, Medeina, Žvorūna...) Dalyviai susipažins su senaisiais, pamirštais ir mažiau žinomais lietuvių tautos mitais ir legendomis, protėvių tikėjimu, gamtos ir jos reiškinių garbinimu.
 2. Programa „Mitai. Magija. Legendos. Ženklai“. Dalyviai susipažins su senaisiais, pamirštais ir mažiau žinomais lietuvių tautos mitais ir legendomis, protėvių tikėjimu, gamtos ir jos reiškinių garbinimu. Stovyklos metu bus apžvelgiama visą žmogaus būtį – nuo gimimo iki mirties, kas lemia jo likimą, kaip prisijaukinti aitvarus.
 3. Programa „Kalendorinės šventės”. (Rasos). Dalyviai susipažins suorganizuos, dalyvaus lietuvių tautos kalendorinėse šventėse.
 4. Programa “Šeimos švenčių (Vestuvės). Dalyviai susipažins suorganizuos, dalyvaus lietuvių vestuvėse, vardynose.
 5. Programa “Lietuvos istorijos akimirkos” (Žalgirio mūšis). Dalyviai sužinos apie Lietuvos istoriją, suvaidins teatrinėse scenose.
 6. Programa „Amatai“. Dalyviai išgirs, sužinos apie tradicinius lietuvių amatus, mokysis amato.
 7. Programa „Kultūra Anykščiuose“. Stovyklautojai susipažins su Anykščiais.
 8. Programa „Mano kraštas“. Etninės kultūros paveldo programa. Surinkta medžiaga apie kultūros paveldą. Išleista knyga apie savo kraštą.
 9. Etninės kultūros paveldo programa. Sukurtas filmas apie etninės kultūros paveldą.
 10. Etninės kultūros paveldo programa (lietuvių liaudies dainų, šokių, sutartinių mokymasis, interpretacijos). Analizuos ir interpretuos lietuvių liaudies dainas, muzikuos. Vaikai ir jaunimas susipažins su kultūriniu paveldu.
 11. Senųjų lietuvių žaidimų programa. Stiprins sveikatą žaisdami, sportuodami lietuvių žaidimus.

Programos tikslas:

Skatinanti vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą. Stiprinanti bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę. Organizuoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kūrybinių bei socialinių įgūdžių ugdymą, suteikiant saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes, siekiant užkirsti kelią nusikalstamam elgesiui, gerinant savijautą jų socialinėje aplinkoje.

Programos uždaviniai:

• Skatinanti vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą; • Ugdyti kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą; • Ugdyti socialinę kompetenciją; • Plėtoti vertybes ir tobulinti bendravimo įgūdžius; • Skatinti sveikos gyvensenos įgūdžius ir vykdyti prevencines priemones prieš žalingus įpročius, smurtą ir patyčias. • Plėtoti kultūrinę ir bendrąsias (iniciatyvumo ir kūrybingumo, pažinimo) kompetencijas, ugdyti sumanų ir aktyvų kultūrinio gyvenimo dalyvį. • Stiprinanti bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę: puoselėti ir populiarinti vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldą. • Organizuoti vasaros dienos stovyklą vaikas, jaunimui ir suaugusiems iš visos Lietuvos. • Tobulinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, kritinį mąstymą, bendravimo bei bendradarbiavimo ir komunikacinius įgūdžius. • Ugdyti žmoniškumo, tarpusavio pagalbos, kitus pozityvius jausmus. • Plėtoti laisvalaikio užimtumo įvairovę.

Laikas: 10.00 – 22.00 val.

Dalyviai:

Stovyklos programa skirta vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

Finansavimas: • Stovykla. Vienai dienai 10 Eurų. Nakvynė Sargelių centro patalpose. Iš dalies finansuojama iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšų

2015

Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2015

2014

Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2014

2013

Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2013

2012

Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 20121 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2012

2011

Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011 Sargelių bendruomenės centro vasaros stovykla, 2011

2009

Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2009 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2009 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2009 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2009 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2009 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2009 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2009

2008

Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2008 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2008 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2008 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2008 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2008

2007

Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2007

2006

Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2006 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2006 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2006 Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2006

2005

Sargelių bendruomenės vasaros stovykla, 2005
02.05.2016 15:09 Uhr
© Sargeliai e.V., info@sargeliai.org