Homepage

News

Projects

Nature

Tourism

Publications

Contacts

lt de en
Sargeliai Community

Dovanojimo karštligė Papušinyje

Daivos Šeškauskaitės straipsnis

2009 m. spalio 2 d., 11 val. Sargelių bendruomenės centre, Papušinyje, vyko gyvulių dovanojimo ceremonija. Centras, atstovaujamas pirmininkės dr. Daivos Šeškauskaitės, vykdo Baltijos labdaros fondo “Heifer” finansuojamą projektą „Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palankių verslų skatinimas bendruomenėje, taikant ekstensyvų ūkininkavimą“, kuriame nariai, gavę dovanų avytes, joms atsivedus ėriukus ir jiems užaugus, turi padovanoti prieauglį kitoms šeimoms.

Baltijos labdaros fondo „Heifer” finansuojamame projekte didelis dėmesys kreipiamas į socialines problemas – įsigijus veislines avis ir užauginus iki tokio pat amžiaus, kokias gavo žmonės, jas padovanoti sunkiau gyvenantiems žmonėms. Dovanoti gyvuliai tik tuomet oficialiai tampa žmonių nuosavybe, kai jų užauginti jaunikliai iškeliauja pas naujus šeimininkus. Baltijos labdaros fondas skatina verslumą – tuo Sargelių centras numato įkurti amatų centrą. Iš avių vilnų gamintis suvenyrus, įvairius dirbinius, kepti duoną, mušti sviestą, gerinant žmonių pragyvenimo lygį. Projekto metu vyko įvairūs mokymai: gyvulininkystės ir bendruomenės plėtros, smulkiojo verslo organizavimo. Taip pat daug dėmesio buvo skiriama lyčių lygybei, darbo pasidalijimui.

BLF pagrindinis finansuotojas – JAV fondas Heifer International (HI), kuris rūpinasi visame pasaulyje skurdžiausiai gyvenančiais žmonėmis. HI pradėjo veikti per Antrąjį pasaulinį karą. Sąjungininkams pritrūkus maisto davinių, buvo nuspręsta į nepriteklių kenčiančias šalis gabenti ne produktus, o karves. Baltijos labdaros fondas “Heifer”, vadovaujamas direktoriaus Arūnas Svitojus, veikia trijose Baltijos šalyse. Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje jau įgyvendinami dvidešimt du projektai.

Spalio 2 dieną vykusioje dovanojimo ceremonijoje sveikinimo žodžius tarė ir projektą pristatė dr. Daiva Šeškauskaitė. Ji pristatė kokius gyvulius dovanos centro nariai – tai 24 avytes ir dvi telyčias Žikarų, Stiegų, Agentų, Sigitavičių, Brazų, Listauskų šeimos. Dovanojimo ceremonija vyko gan ilgai, nes kiekvienas gaunantis dovaną turėjo pasirašyti sutartyse. O gaunančių buvo daug: tie, kurie gavo avyčių prieauglį ir tie, kurie augino – jų augintos avytės tapo jų nuosavybe. O lauke savo šeimininkų jau laukė juostomis papuoštos avytės. Svečiai, centro nariai, žiniasklaidos atstovai išskubėjo į lauką. O avytės nenustygo vietoje. Stasės Žikarienės augintos avytės buvo įteiktos Zinaidai Zubrijon. Reporterių dėmesio centre atsidūrusios avytės neišlaikė įtampos ir viena pabėgo. Gerai, kad greitos šeimininko kojos suspėjo pagauti.

Grįžus į centro salę įspūdžiais apie renginį pasidalino seimo nario Edmundo Jonylos patarėja Diana Kaupaitienė, Baltijos labdaros fondo “Heifer” atstovės: Živilė Šeporaitytė, Armina Glemžaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės aprėpties skyriaus vedėja Gražina Jalinskienė ir vyriausioji specialistė Vaida Budzevičienė. Mielai centro narius nustebino Raseinių unijos vadovas Vincentas Macijauskas, pasidžiaugęs švente ir atvežęs dovanų, gražius žodžius tarė Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos inspektorė Vida Šimulynienė, Pagojukų seniūnijos socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis Danguolė Macevičienė, Kaulakių kaimo bendruomenės pirmininkė Elena Pocienė, LVA gyvulininkystės instituto mokslininkai dr. Ina Skurdenienė, dr. Vytautas Ribikauskas, spaudos vyrai: Sigitas Gudžiūnas iš „Ūkininko patarėjas“, Virginijus Sendrauskas iš „Alio Raseiniai“ ir korespondentas iš „Naujo ryto“, dalyvavo Raseinių krašto televizija ir Lietuvos ryto televizija – jų paruošta laida buvo rodoma 2009 10 03.

Buvo pristatyta knyga „Praviršulis“, kurią visi atvykę gavo dovanų. Dalyvavo 70 žmonių.

Visiems buvo miela pasidžiaugti, kad gali dovanoti arba gauti dovaną ir tau nieko daugiau nereikia prašyti, reikalauti. Šypsena artina mus ir skatina dirbti gerus darbus.

Sargelių bendruomenės centras jau įvykdė PAF Mažųjų projektų programos ir Žemės ūkio ministerijos finasuojamą projektą “Praviršulio tyrelio ir natūralių pievų buveinių apsauga, skatinant agrarinės aplinkosaugos ir tradicinės gyvulininkystės plėtra“, kurio metu įsigytos 21 Lietuvos juodmargės telyčios ir 4 žemaitukai. Spalio 2 dieną jau gautų karvių dvi telyčios dovanotos kitiems norintiems, o žemaitukių kumelės jau padovanotos anksčiau. Projektas buvo vykdomas botaniniame zoologiniame draustinyje „Praviršulio tyrulis“, įtrauktame į NATURA2000 tinklą, jo buferinėse zonose bei kitose šalia esančiose Europinės svarbos buveinėse, užtikrinant Natura 2000 teritorijai priklausančio Praviršulio tyrelio ir aplinkinių buveinių ir rūšių apsaugą skatinant Sargelių ir aplinkines bendruomenes taikyti agrarinės aplinkosaugos priemones ir vystant tradicinę gyvulininkystę, taikant ekstensyvų ūkininkavimą ir gerinant socialinę ir ekonominę situaciją (2006 12 – 2008 11 31). Taip pat Sargelių bendruomenės centras vykdė Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos, Nyderlandų fondo R.C. Maagdenhuis, Raseinių rajono savivaldybės, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos projektus.

2010-02-13 03:15
© Sargeliai Community, info@sargeliai.org