Homepage

News

Projects

Nature

Tourism

Publications

Contacts

lt de en
Sargeliai Community

Current and completed projects

  1. Every summer we are organizing a summer camp for children and youth.
  2. Since December 2006 till December 2008 we were running a PAF MPP project "Praviršulio tyrelio ir natūralių pievų buveinių apsauga, skatinant agrarinės aplinkosaugos ir tradicinės gyvulininkystės plėtrą" (Contract No. LIT/OP3/02/06/06).
  3. Since February 2007 till December 2011 we were running a Heifer project "Socialinio gyvenimo gerinimas ir aplinkai palankių verslų skatinimas bendruomenėje, taikant ekstensyvų ūkininkavimą" (Contract No. 27-0316-01).
2022-10-28 21:16
© Sargeliai Community, info@sargeliai.org