Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

SocialinėDarboIrApsaugosMinisterija

Nuo 2014 metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 dienos veikia Sargelių vaikų dienos centras. Dienos centre dalyvauja 40 ir daugiau Pagojukų seniūnijos vaikų nuo 4 iki 18 metų. Socialinė ministerija finansuoja Sargelių dienos centrą. Atvykę į Sargelių vaikų dienos centrą vaikai ir jaunimas gauna maitinimą, vyksta įvairiausi užsiėmimai.

Vaikai bus vežiojami autobusu.

Numatomos veiklos: Žaidimų, sporto valandėlės, Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą, Socialinis darbas su tėvais, Šeimos institutas, Socialinių įgūdžių ugdymas, Tradicijų ir vertybių ugdymas, Papildomas mokymas, Stovykla, Renginys „Gamta ir žmogus“, Ekskursija į Praviršulio pelkę, Vaikų gynimo diena, Piešinių ir fotografijos paroda – konkursas, Popietė – viktorina „Mes - Lietuvos vaikai“, Sporto šventė „Vasara“, Derliaus šventė „Rugeli žiemkentėli!”, Daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų lankymas ir kt.

Pagrindinis projekto tikslas - vaikų dienos centre „Sargelių dienos centras“ teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinose šeimose bei socialinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, t. y. organizuoti jų popamokinį užimtumą, maitinimą, ugdymą, , organizuoti socialinį darbą su tėvais, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vaikui gyventi šeimoje. Skatinti vietos bendruomenę įsijungti į visuomeninę veiklą.

Uždaviniai:

1. Padėti sunkiai gyvenančioms ir skurstančioms šeimoms, suteikti galimybes pamatyti geresnį gyvenimą ir parodyti, kad galima siekti kažko daugiau;

2. Ugdyti paauglių bendravimo įgūdžius, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių organizuojamose veiklose;

3. Sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui;

4. Padėti vaikui išsivaduoti iš jį slegiančio gėdos ir kaltės jausmo dėl tėvų netinkamo gyvenimo būdo, išmokyti jį nesijausti kaltam dėl to, kas vyksta šeimoje, ir priimti realybę tokią, kokia ji yra;

5. Skatinti vietos bendruomenę padėti centrą lankantiems vaikams ir jų šeimos nariams

Sargelių bendruomenės centras yra nevyriausybinė ir nesiekianti pelno asociacija, veikianti socialinėje, švietimo, kultūros, gyventojų bendruomeniškumo ugdymo, jų pilietinės raiškos skatinimo srityse.

Vienas iš pagrindinių Sargelių bendruomenės centro tikslų – spręsti socialiai pažeistų šeimų ir asmenų, ypač vaikų, problemas, organizuoti gyventojų švietimą ir lavinimą, pagal galimybes, mažinti gyventojų socialinę atskirtį.

Probleminių ir socialinės rizikos šeimų vaikai paprastai eina tėvų pėdomis. Jeigu padėsime, yra vilties, kad vaikai pasuks kitu keliu, ištrūks iš socialinio liūno.

Šiuo metu pagrindinė problema - vaikų iš tokių šeimų užimtumas.

Vienas iš būdų padėti vaikams – Vaikų dienos centras, kuriame vaikai, atėję po pamokų, galėtų ramioje, tvarkingoje ir šiltoje aplinkoje pavalgyti, paruošti pamokas, pasportuoti, pažaisti.

Sargelių bendruomenės centras aštuonerius metus veikė vaikų dienos užimtumo centras ir rengė vasaros atostogų metu vaikams iš socialinės rizikos, daugiavaikių, nepasiturinčių šeimų šešių dienų dienines stovyklas, kur vaikai du kartus dienoje buvo maitinami, keliavo, žaidė, patyrė daug gerų įspūdžių. Su vaikais dirbo bendruomenės nariai - savanoriai, be jokio atlygio, kai kurie, savo kasmetinių atostogų metu. Sargelių bendruomenės centras jau vykdė vaikų dienos centrų veiklą 2004–2012 metais, t. y. aštuonerius metus, iš eilės dirbo darbuotojai be atlygio, kur buvo organizuojamos vaikams ir jaunimui stovyklos.

logotipas soc.jpg: 595x131, 81k (2016 gruodžio 02 d., 19:36)
2016 gruodžio 02 d., 19:35
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org