Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

Sargelių centras vykdo projektą „Vietos gyventojų užimtumo ir saviugdos skatinimas” (NR. BVS-43)!!!

paprociu1.jpg: 2448x3264, 841k (2016 gruodžio 02 d., 19:53) paprociu2.jpg: 2448x3264, 758k (2016 gruodžio 02 d., 19:54)

Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuoja projektą „Vietos gyventojų užimtumo ir saviugdos skatinimas” (NR. BVS-43)!!!

Suorganizuotos kalendorinės, šeimos šventės, mitologinės bei Lietuvos istorijos programos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdant vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą.

Įgyvendintos įvairios kultūrinės-etninės, teatrinės edukacinės programos, kuriose dalyviai susipažino su dvasiniu Lietuvos kultūriniu paveldu, ugdant ir brandinant tautines vertybines nuostatas, plečiant lietuviškų tradicijų, papročių pažinimo galimybes, lietuviškumo sąvokos supratimo ribas, ieškant savitų kūrybinių raiškos būdų.

Pasirinkdami skirtingus istorinius laikotarpius, kultūrinius procesus, skirtingas meno rūšis ir formas, skatinome dalyvius įsijausti į tam tikro laikotarpio aktualijas, iš naujo išgyventi įvairius istorinius įvykius taip patiems suprantant ir įvardijant tikrąsias žmogiškąsias vertybes.

Itin svarbi nuolatinė kūryba, saviraiška, ir bendruomeniškumas – visa tai stiprina vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmenines savybes, padedant įgauti pasitikėjimo savimi ir kitais bei drąsiai eksperimentuoti ir ieškoti per atvirą, nuoširdų bendravimą ir santykį su kitais dalyviais bei vadovais, vaikams, jaunimui ir suaugusiems tampant lengvai atrasti naujus gebėjimus bei pomėgius, geriau pažinti save ir kitus. Kiekviena programa turi savo temą, įvykį, idėją. Šios stovyklos temos – tai mitologinės, istorinės, menų, teatro, kultūrinės, literatūros, kalendorinių ir šeimos švenčių, pasakų ir legendų.

Aukštos kvalifikacijos, ilgametę darbo patirtį turintys vadovai, savanoriai rūpinosi poilsiaujančių vaikų fizine bei dvasine kultūra, ugdė sportinį meistriškumą, skatino kurti, parodyti save, atskleisti savo meninius bei kūrybinius sugebėjimus. Mokė siekti savo svajonių, siekti savo tikslo. Čia vaikai galėjo ne tik mankštintis sporto aikštynuose, bet ir praplėsti kūrybinį akiratį, lavinti vaizduotę, išmokti bendravimo ir tolerancijos meno. Nuostabiame gamtos prieglobstyje šalia žaliuojančių pušynų itin tinka aktyviai ilsėtis, pasisemti kūrybinių idėjų.

Programoje numatytos veiklos padėjo vaikams, jaunimui ir suaugusiems geriau pažinti save ir kitus, rasti atsakymus į esminius žmogaus gyvenimo klausimus, paremti kultūros ir žinojimo pagrindus. Sudaryta programa skatino vaikus, jaunimą ir suaugusius apmąstyti savo šalies ir pasaulio kultūros paveldo įvairovę, visuotines vertybes, jų išsaugojimo ir puoselėjimo būtinybę, ugdė pagarbą savo šalies kultūrai ir tolerantišką požiūrį į fizinius, religinius, socialinius, kultūrinius žmonių skirtumus.

Kiekviena programa turėjo savo temą, kurią numatyta modeliuoti per įvairias raiškos formas. Dalyviai dalyvavo įvairiuose studijose, kur vadovai, savanoriai ir dalyviai kūrė, improvizavo, vaidinimuose ir žaidimuose pritaikė jau turimas kultūrines – etnines žinias, tuo pačiu vaikai, jaunimas ir suaugusieji netiesiogiai gavo teorinių žinių tiek iš vadovų, tiek iš savanorių. Tai buvo dalyviams žinomi šalies žmonės, menininkai, atlikėjai, vieno ar kito amato, srities žinovai, pedagogai.

Svarbų vaidmenį vaidino vertybės, o vadovai, savanoriai padėjo vaikams, jaunimui ir suaugusiems ieškoti sąsajų su lietuvių kultūra, tautiniu identitetu. Įvairių veiklų metu dalyviai buvo įtraukiami ir skatinami diskutuoti, apmąstyti ir įtvirtinti savo asmeninį ryšį su lietuvių kalba, istorija ir kultūra, suvokti vertybinius tarpusavio panašumus ir skirtumus.

Veiklos, skatinančios vietos gyventojų užimtumą ir saviugdą, ugdant kartų bendravimą: vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kultūrinio-etninio paveldo pažinimą, pilietiškumą ir tautiškumą, didelį dėmesį skiriant šeimos, kaip tautos pamatinį pagrindą sudarančios ląstelės, nuo kurios sveikatos priklauso kiekvieno iš mūsų požiūris į savo tautą, vertybių suvokimą, puoselėjimą. Taip pat stiprinančios bendruomenės regioninę ir vietos tapatybę (vietos tradicijų, papročių, tarmių, tradicinių amatų, kultūros paveldo puoselėjimas ir populiarinimas).

Suorganizuotos programos:

Surengta stovykla “Kartų bendravimas”

Programa „Mitai. Magija. Legendos. Ženklai“

Programa „Kalendorinės šventės”. (Mildos, Jorės šventė, Joninės, Rasos, Rudens šventė, Kalėdos). Dalyviai suorganizavo, dalyvavo lietuvių tautos kalendorinėse šventėse.

Programa „Šeimos švenčių (Vestuvės. Mergvakaris). Dalyviai susipažino ir suorganizavo, dalyvavo lietuvių vestuves, vardynas.

Programa „Lietuvių mitologija” programa (Perkūnas, Patrimpas, Gabija, Žemyna, Medeina, Žvorūna...). Dalyviai susipažino su senaisiais, pamirštais ir mažiau žinomais lietuvių tautos mitais ir legendomis, protėvių tikėjimu, gamtos ir jos reiškinių garbinimu.

Programa „Lietuvos istorijos akimirkos” (Žalgirio mūšis, Gedimino valdymas, Knygnešys, Universitetas, Teatras...). Dalyviai sužinojo apie Lietuvos istoriją, suvaidino teatrinėse scenose.

Programa „Amatai“. Sargelių centre dalyviai išgirdo, sužinojo apie tradicinius lietuvių amatus, mokėsi amato.

Programa „Kultūra Anykščiuose“. Stovyklautojai susipažino su Anykščiais.

Programa „Mano kraštas“.

Etninės kultūros paveldo programa (lietuvių liaudies dainų, šokių, sutartinių mokymasis, interpretacijos). Analizavo ir interpretavo lietuvių liaudies dainas, muzikavo. Vaikai ir jaunimas susipažino su kultūriniu paveldu.

Senųjų lietuvių žaidimų programa. Stiprino sveikatą žaisdami, sportuodami lietuvių žaidimus.

Projektą „Vietos gyventojų užimtumo ir saviugdos skatinimas” (NR. BVS-43)finansuoja Socialinių paslaugų ir priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

paprociu3.jpg: 3264x2448, 670k (2016 gruodžio 02 d., 19:55) paprociu4.jpg: 3264x2448, 669k (2016 gruodžio 02 d., 19:55) paprociu9.jpg: 2448x3264, 1040k (2016 gruodžio 02 d., 19:56) logotipas soc.jpg: 595x131, 81k (2016 gruodžio 02 d., 19:36)
2016 gruodžio 02 d., 19:49
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org