Homepage

News

Projects

Nature

Tourism

Publications

Contacts

lt de en
Sargeliai Community

Proceeding2012

Patrauklios kaimo aplinkos išsaugojimas ir formavimas: pelkės ir kitos šlapžemės.

ISBN 978-609-95323-1-8

Pratarmė9
Preface13
Konferencijos ir ekskursijos akimirkos15
Šaukotas (in Lithuanian)22
Contributions29
Sigita Sprainaitytė Lietuvos ir pasaulio pelkės (in Lithuanian))30
Wetlands of Lithuania and the World (Abstract)51
Jūratė Sendžikaitė, Romas Pakalnis, Leonas Jarašius Aukštapelkinių bendrijų atkūrimo bandymai išeksploatuotuose durpynuose (in Lithuanian))52
Experiment on Restoration of Raised Bog Vegetation Cover in Post-Mined Peatlands (Summary)62
Vaidotas Grigaliūnas Hidrologinio režimo atkūrimas Kamanų rezervate63
Restoration of Hydrological Conditions in the Strict Reserve „Kamanos“, Lithuania (Summary)74
Mark Selby Should the Greed of Man Come before the Need of Nature?75
Ar žmogus gobšumas svarbiau negu gamtos poreikiai? (Santrauka)78
Vaclovas Stukonis Praviršulio botaninio-zoologinio draustinio kerpės ir su jomis susiję grybai80
Lichens and lichen related fungi at the protected area „Praviršulio tyrelis“ (Summary)101
Reda Iršėnaitė, Vaclavas Stukonis, Bernd Gliwa Praviršulio tyrelio botaninio – zoologinio draustinio grybų sąrašas102
List of fungi species recorded at the protected area „Praviršulio tyrelis“, Lithuania (Summary)122
Ona Motiejūnaitė Medumėlės klubo aplinkotyros veikla123
Environmental research of the NGO „Medumėlė“ (Summary)128
Daiva Šeškauskaitė Pelkės mitologijoje ir etnografijoje129
Bogs in mythology and ethnography (Summary)142
P.K.Patel and M.K.Patel Sacred Groves in Conservation of Plant Diversity in Banaskantha District, Gujarat, India143
Šventyklos gojeliai kaip draustiniai augalų apsaugai, Banaskantha raj., Gujarat, Indija (Santrauka)163
Bernd Gliwa Die Libellen der Moorgebiete “Praviršulio tyrelis” und “Didysis Tyrulis” in Litauen164
Dragonflies of two bogs in Lithuania (Abstract)197
Laumžirgiai dviejose Lietuvos pelkėse: Praviršulio tyrelyje bei Didžiajame Tyrulyje (Santrauka)198


2013-06-13 17:08
© Sargeliai Community, info@sargeliai.org