Homepage

News

Projects

Nature

Tourism

Publications

Contacts

lt de en
Sargeliai Community

2014-06-03

Vaikų ir jaunimo dienos centro veikla!

Camp fo Youth and Children

Vaiku ir jaunimo dienos centras.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 13:05) kurybiniai darbai62.jpg: 1024x768, 309k (2014-06-03 13:17)

Sargelių vaikų dienos centras vaikams organizuoja vasaros stovyklą. Tai jau tradicija. Jaunimo ir vaikų vasaros stovykla vyko liepos 1 - 7 d. d. Susirenka įvairaus amžiaus jaunuomenė, kurie mielai dalyvauja užsiėmimuose. Dalyviai dirba įvairiausius rankų darbus: tveria tvorą, kala suolus, piešia ir klijuoja dirbinius, mokosi dekupažo gudrybių, lipdo iš modelino, moli. mokosi įvairių darbelių iš popieriaus, iš siūlų, gamina aitvarus, veria karolius iš makaronų. Svečiavosi iš Raseinių krašto istorijos muziejaus darbuotojos Loreta Kordušienė, Lina Vapsevičienė mokė dirbinių iš molio ir stato namus iš popieriaus. Atvykusios Raseinių krašto muziejaus darbuotojos pasakojo vaikams, jaunimui apie senovines sodybas, namų puošybą. Buvo surengta paroda "Raseinių krašto sodybos”. Stovyklautojams tai suteikė daug žinių apie namą ir jo puošimo detales. Vieną dieną stovyklautojai susibūrė ir iškylavo savo kaimo miškelyje. Kepė bulves, rinko žemuoges ir nuo žaidimų skambėjo vaikų juokas pamiškėje. Liepos 6 – ąją šventė pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę – Valstybės dieną. Vaikų ir jaunimo būrys vyko į Kėdainių rajoną, Gudžiūnus. Susitiko su Gudžiūnų bendruomenės centro nariais, kur šauniai praėjo renginys "Kas auga sode ir darže” - pagamintų patiekalų konkursas. Sargelių vaikų centro dalyviai parsivežėme dvi prizines vietas: pirmą ir trečią. Be gerų darbų stovykla neegzistuotų. Urėdas Antanas Kilčiauskas suorganizavo medienos. Jaunimas mokosi drožti medžio dirbinius, gaminti suolus, stalus. UAB „Norvelita“ generalinis direktorius Jordanas Kenstavičius suteikė paramą. Žuvies, žuvies pašteto ir kitų gėrybių ne kiekvieną dieną suvalgai. Pilnas autobusas vaikų, jaunimo su džiugia nuotaika išvažiavo į Nidą. Vaikai, jaunimas, tėvai stebėjo delfinų pasirodymą Jūsų muziejuje, vaikščiojo po Nidą, maudėsi. Nuoširdžiai dėkojame Jordanui Kenstavičiui, urėdui Antanui Kilčiauskui, Raseinių krašto istorijos muziejaus direktorei Birutei Kulpinskaitei, AB Swedbank Raseinių padalinio valdytojai Drąsutei Určinauskienei, Daivai Kulpinskienei, dovanojusioms vaikams AB Swedbanko suvenyrus, savanorėms Aurėjai Strolytei, Kamilė Butkevičiūtei. Nuoširdžiai dėkojame Pagojukų seniūnijos seniūnui Antanui Valantinui, visokeriopai padedančiam gyvenimiškose situacijose, Sargelių asociacijos ir vaikų dienos centro veiklose. Sargelių vaikų dienos centrą lankantys vaikai džiaugiasi. Centre dalyvauja vaikai ir jaunimas nuo 4 iki 18 metų. Sargelių vaikų dienos centras dirba nuo 10 val. iki 14 val.

Vienas iš būdų padėti vaikams – vaikų dienos centras, kuriame vaikai, jaunimas galėtų ramioje, tvarkingoje ir šiltoje aplinkoje pavalgyti, paruošti pamokas, sportuoti, pažaisti. Veiklos: Žaidimų, sporto valandėlės, Socialinių įgūdžių ugdymas per kūrybiškumą, Socialinis darbas su tėvais, Šeimos institutas, Socialinių įgūdžių ugdymas, Tradicijų ir vertybių ugdymas, Papildomas mokymas, Stovykla, Renginys „Gamta ir žmogus“, Ekskursija į Praviršulio pelkę, Vaikų gynimo diena, Piešinių ir fotografijos paroda – konkursas, Popietė – viktorina „Mes - Lietuvos vaikai“, Sporto šventė „Vasara“, Derliaus šventė „Rugeli žiemkentėli!”, Daugiavaikių ir socialinės rizikos šeimų lankymas ir kitos. Pagrindinis projekto tikslas - Sargelių vaikų dienos centre teikti dienos socialinės priežiūros paslaugas socialinės rizikos, socialiai remtinose šeimose bei socialinių ir kitokių problemų turinčiose šeimose augantiems vaikams ir jų šeimos nariams, t.y. organizuoti jų popamokinį užimtumą, maitinimą, ugdymą, organizuoti socialinį darbą su tėvais, siekiant sudaryti geresnes sąlygas vaikui gyventi šeimoje. Skatinti vietos bendruomenę įsijungti į visuomeninę veiklą. Sargelių vaikų dienos centro uždaviniai: padėti sunkiai gyvenančioms ir skurstančioms šeimoms, suteikti galimybes pamatyti geresnį gyvenimą ir parodyti, kad galima siekti kažko daugiau; ugdyti paauglių bendravimo įgūdžius, savarankiškumą, kūrybiškumą, skatinti aktyvų dalyvavimą pačių organizuojamose veiklose; sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai ir pripažinimui; padėti vaikui išsivaduoti iš jį slegiančio gėdos ir kaltės jausmo dėl tėvų netinkamo gyvenimo būdo, išmokyti jį nesijausti kaltam dėl to, kas vyksta šeimoje, ir priimti realybę tokią, kokia ji yra; skatinti vietos bendruomenę padėti centrą lankantiems vaikams ir jų šeimos nariams. Mokytojai: Rasa Pocienė, Brigita Jakubčionienė, Ilona Andzelytė ir Vilma Martyšienė, Aida Rutkauskienė. Projekto vadovė: dr. Daiva Šeškauskaitė Sargelių bendruomenės centras yra asociacija, veikianti socialinėje, švietimo, kultūros, gyventojų bendruomeniškumo ugdymo, jų pilietinės raiškos skatinimo srityse. Vienas iš pagrindinių Sargelių bendruomenės centro tikslų – spręsti socialiai pažeistų šeimų ir asmenų, ypač vaikų, problemas, organizuoti gyventojų švietimą ir lavinimą, pagal galimybes, mažinti gyventojų socialinę atskirtį. Norime padėkoti visiems, kurie nori ir gali padėti vaikams ir jaunimui – mūsų ateities atžaloms.

Projekto rėmėjas: Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Rasa Pocienė, dr. Daiva Šeškauskaitė

kurybiniai darbai2.jpg: 1024x768, 318k (2014-06-03 13:06) kurybiniai darbai3.jpg: 1024x768, 320k (2014-06-03 13:06) kurybiniai darbai4.jpg: 1024x768, 333k (2014-06-03 13:06) kurybiniai darbai5.jpg: 1024x768, 336k (2014-06-03 13:06) kurybiniai darbai6.jpg: 1024x768, 323k (2014-06-03 13:06) kurybiniai darbai7.jpg: 1024x768, 327k (2014-06-03 13:07) kurybiniai darbai8.jpg: 1024x768, 321k (2014-06-03 13:07) kurybiniai darbai9.jpg: 1024x768, 318k (2014-06-03 13:07) kurybiniai darbai10.jpg: 1024x768, 318k (2014-06-03 13:08) kurybiniai darbai11.jpg: 1024x768, 320k (2014-06-03 13:08) kurybiniai darbai12.jpg: 1024x768, 311k (2014-06-03 13:08) kurybiniai darbai13.jpg: 1024x768, 318k (2014-06-03 13:08) kurybiniai darbai14.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 13:09) kurybiniai darbai15.jpg: 1024x768, 313k (2014-06-03 13:09) kurybiniai darbai16.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 13:09) kurybiniai darbai17.jpg: 1024x768, 307k (2014-06-03 13:09) kurybiniai darbai18.jpg: 1024x768, 306k (2014-06-03 13:10) kurybiniai darbai19.jpg: 1024x768, 317k (2014-06-03 13:10) kurybiniai darbai20.jpg: 1024x768, 315k (2014-06-03 13:10) kurybiniai darbai21.jpg: 1024x768, 321k (2014-06-03 13:10) kurybiniai darbai22.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 13:11) kurybiniai darbai23.jpg: 1024x768, 314k (2014-06-03 13:11) kurybiniai darbai24.jpg: 1024x768, 311k (2014-06-03 13:11) kurybiniai darbai25.jpg: 1024x768, 313k (2014-06-03 13:11) kurybiniai darbai26.jpg: 1024x768, 313k (2014-06-03 13:12) kurybiniai darbai27.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 13:12) kurybiniai darbai28.jpg: 1024x768, 311k (2014-06-03 13:12) kurybiniai darbai29.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 13:13) kurybiniai darbai60.jpg: 1024x768, 315k (2014-06-03 13:16) kurybiniai darbai61.jpg: 1024x768, 317k (2014-06-03 13:17) kurybiniai darbai32.jpg: 1024x768, 311k (2014-06-03 13:14) kurybiniai darbai33.jpg: 768x1024, 191k (2014-06-03 13:18) kurybiniai darbai63.jpg: 768x1024, 194k (2014-06-03 18:18) kurybiniai darbai35.jpg: 1024x768, 311k (2014-06-03 15:12) kurybiniai darbai36.jpg: 768x1024, 194k (2014-06-03 15:12) kurybiniai darbai37.jpg: 768x1024, 194k (2014-06-03 15:13) kurybiniai darbai38.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 15:13) kurybiniai darbai39.jpg: 768x1024, 191k (2014-06-03 15:14) kurybiniai darbai40.jpg: 768x1024, 193k (2014-06-03 15:14) kurybiniai darbai41.jpg: 768x1024, 196k (2014-06-03 15:15) kurybiniai darbai42.jpg: 1024x768, 313k (2014-06-03 15:15) kurybiniai darbai44.jpg: 768x1024, 193k (2014-06-03 15:16) kurybiniai darbai45.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 15:16) kurybiniai darbai46.jpg: 768x1024, 194k (2014-06-03 15:17) kurybiniai darbai47.jpg: 768x1024, 194k (2014-06-03 15:17) kurybiniai darbai48.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 15:18) kurybiniai darbai49.jpg: 768x1024, 194k (2014-06-03 15:18) kurybiniai darbai50.jpg: 768x1024, 193k (2014-06-03 15:18) kurybiniai darbai51.jpg: 1024x768, 316k (2014-06-03 15:19) kurybiniai darbai52.jpg: 768x1024, 193k (2014-06-03 15:19) kurybiniai darbai53.jpg: 768x1024, 196k (2014-06-03 15:20) kurybiniai darbai54.jpg: 1024x768, 322k (2014-06-03 15:20) kurybiniai darbai55.jpg: 1024x768, 313k (2014-06-03 15:20) kurybiniai darbai65.jpg: 3648x2056, 3629k (2014-06-03 17:54) kurybiniai darbai62.jpg: 1024x768, 309k (2014-06-03 13:17) Zaidziame.jpg: 1024x768, 310k (2014-06-03 15:22) Zaidziame1.jpg: 1024x768, 318k (2014-06-03 15:23) Zaidziame2.jpg: 1024x768, 318k (2014-06-03 15:22) Zaidziame3.jpg: 1024x768, 316k (2014-06-03 15:23) Tvora.jpg: 1024x768, 314k (2014-06-03 15:23) tvora1.jpg: 1024x768, 306k (2014-06-03 15:24) Mes.jpg: 1024x768, 325k (2014-06-03 15:24) Mes1.jpg: 1024x768, 346k (2014-06-03 15:24) Mes2.jpg: 1024x768, 327k (2014-06-03 15:25) mes3.jpg: 1024x768, 314k (2014-06-03 18:24) Mes - centro nariai.jpg: 1024x768, 321k (2014-06-03 15:25) Mes - centro nariai1.jpg: 1024x768, 335k (2014-06-03 15:26) Miske.jpg: 1936x1296, 717k (2013-02-07 02:12) Miske1.jpg: 1024x768, 316k (2014-06-03 15:26) Ekskursija8.jpg: 1024x768, 313k (2014-06-03 16:17) Ekskursija1.jpg: 1024x768, 312k (2014-06-03 15:27) Ekskursija2.jpg: 1024x768, 342k (2014-06-03 15:28) Ekskursija3.jpg: 1024x768, 318k (2014-06-03 15:29) Ekskursija4.jpg: 1024x768, 335k (2014-06-03 15:29) Ekskursija5.jpg: 1024x768, 340k (2014-06-03 16:17) Ekskursija6.jpg: 1024x768, 311k (2014-06-03 16:18) Ekskursija7.jpg: 1024x768, 308k (2014-06-03 16:35) Skanestai.jpg: 1024x768, 320k (2014-06-03 15:30) Skanestai1.jpg: 1024x768, 317k (2014-06-03 18:21) Skanestai2.jpg: 1024x768, 342k (2014-06-03 18:21) Skanestai3.jpg: 1024x768, 314k (2014-06-03 18:22)

news archives: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


2014-12-05 19:40
© Sargeliai Community, info@sargeliai.org