Pradžia

Naujienos

Laikraštis

Projektai

Gamta

Turizmas

Publikacijos

Kontaktai

lt de en
Sargelių bendruomenės centras

2010

2010-12-21

Vai atvažiuoja šv. Kalėdos!

Mieli žmonės! Sveikiname su gražiomis metų šventėmis – Kūčiomis ir Kalėdomis, kada išsipildo visi norai ir troškimai, kada sužiba vakarinė žvaigždė, kada norime ir atleidžiame visiems, su kuo buvome susipykę, kada atsimename vienišą liūdintį žmogų ir jam atnešame riešutų, k8učiukų, kada paglostome savo vaikus ir jiems dovanojame šilumą ir riešutų, kurie atneš sėkmę, kada tikime visais burtais, kada sėdame prie šventinio stalo ir linkime vieni kitiems – gerų metų, gerų draugų, džiaugsmo, meilės, tikėjimo ir norų išsipildymo! Tegu visi linkėjimai išsipildo! Gražių, nuostabių šv. Kalėdų ir šviesių Naujųjų Metų!

2010-09-19

Š. m. rugsėjo 25 d. 13.30—15.00 val. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete „Kalbos festivalyje“ vyko dr. Daivos Šeškauskaitės koncertas. Etnologė hum. m. dr. Daiva ŠEŠKAUSKAITĖ Daiva atliko liaudies ir autorinių dainų lietuvių, latvių, prūsų, lenkų, rusų, vokiečių, portugalų, slovakų ir kt. kalbomis.

2010-09-18

Šių metų rugsėjo 18 d. prie Kauno dramos teatro įvyko dr. Daivos Šeškauskaitės koncertas su aktoriumi Petru Venslova.

2010-08-13

Aplinkos ministro įsakymu (D1-690) pritarta ir numatyta skirti kofinansavimą Sargelių bendruomenės centro siūlomam LIFE+ projektui: „Praviršulio tyrelio šlapžemių saugojimas, atstatymas ir bendruomenės gyvenimo gerinimas“ - jeigu šitas projektas būtų atrinktas Europos komisijos.

Praviršulio ežeras 2010

2010-07-14

Atvyko skudės veislės avys į bendruomenę. Tai sena veislė, kuri buvo Vokietijoje išsaugota nuo išnykimo. Jų tik dabar Heifer International - Baltijos labdaros fondo dėka atsirado ir Lietuvoje. Skudės paprastai laikomos rytprusiška veisle. Kadangi pavadinimas baltų kalbos kilmės, galima skudės veislę laikyti sena lietuviška.

Raguotas avinas Otello tvarte Avis skudė Skudės avys tvarte

2010-06-04

Nuo 6.30 iki 10 val. Raseinių aikštėje, šalia nepriklausomybės paminklo Žemaičio, buvo įsikūrusi Lietuvos radijo kilnojamoji studija - pirmoji „Ryto garsų“ stotelė. Šioje tiesioginėje transliacijoje dalyvavo dr. Daiva Šeškauskaitė.

2010-06-02

Sargelių bendruomenės centras pateikė Jaunimo reikalų departamentui verslumo konkursui projektą „Tradiciniai ir netradiciniai amatai“ 1.5-35-(5.6). (paraiškų registras http://www.jrd.lt/go.php/lit/Verslumo_konkurso_paraisku_registras/764)

2010-06-01

Rengiamas pasiūlymas LIFE+ projektui „Praviršulio tyrelio šlapžemių saugojimas ir atstatymas“

2010-05-31

Gegužės 31 d. 10 val. dr. Daiva Šeškauskaitė dalyvavo radijo „Pūkas“ laidoje „Šviesuliai“ (laidą kartojo šeštadienį, 10 val.). Daiva pasakojo apie savo darbą Lietuvos aukštosiose mokyklose, apie tyrinėjamas problemas, tyrimų taikymą. Laidos metu papasakojo apie ir atliko keletą lietuvių fokloro ir savo dainų.

2010-05-28

Gegužės 28 d. dr. Daiva Šeškauskaitė ir dr. Ina Skurdenienė dalyvavo Vilniuje, Vilniaus universitete vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Moterų vadovių įtaka demokratijos vystymuisi“, kurią organizavo VšĮ „Europos moterų verslo vadyba“, vykdanti projektą (padedant Lietuvos lygių galimybių kontrolierei ir Norvegijos partneriams), skirtą vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui ir koalicijų su vyriausybinėmis organizacijomis kūrimo ir bendradarbiavimo europiniu lygmeniu skatinimui.

Pasauliniame lygmenyje veiklios moterys vis aktyviau dalyvauja priimant svarbius valdymo sprendimus, sustiprindamos pozityvius pokyčius ekonomikoje, socialiniame, visuomeniniame ir politiniame gyvenime. Tuo tarpu Lietuvoje pilietinė visuomenė yra dar silpna, nepakankamas Lietuvos moterų įtraukimas į demokratizacijos procesus. Iš esmės Lietuva demokratijos vystyme turėtų išmokti atsisakyti įsigalėjusių stereotipų. Daugelis pranešėjų paminėjo, kad kultūros ir dvasinių vertybių sistemos atstatymas – šalių ekonomikos efektyvumo pagrindas. Moteriai tenka išskirtinis vaidmuo šiame procese. Moterys pakeis pasaulį. Juk Lietuvoje moterys politikoje turi didžiausius reitingus.

2010-05-24

Dr. Daiva Šeškauskaitė ir dr. Ina Skurdenienė dalyvavo tarptautinio fondo Heifer International veiklos Lietuvoje dešimtmečio šventėje ir Beižionyse – gyvųjų dovanų dovanojime.

100525_Heifer_10metu__Daiva1.jpg: 1000x750, 99k (2010 birželio 06 d., 00:49) 100525_Heifer_10metu__Daiva2.jpg: 1000x750, 71k (2010 birželio 06 d., 00:49) 100525_Heifer_10metu__Daiva3.jpg: 1000x750, 70k (2010 birželio 06 d., 00:50)

2010-ieji Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai atkreipia dėmesį į gerąsias iniciatyvas, kurios realiais darbais tolina žmonės nuo pavojingos skurdo ribos. Tarptautinis labdaros fondas Heifer International šiemet švenčia paramos Baltijos šalių kaimui dešimtmetį. Per šį laiką kaimo bendruomenėms skirta parama pasiekė 10 milijonų litų.

Dešimtmetį Heifer fondas gegužės 25 d. minėjo Beižionių kaime, Elektrėnų savivaldybėje. Buvo dalinamos gyvosios dovanos, lankomi vaikų globos namai, sodinami medžiai Vilties parke. Beižionys pasižymi unikaliu gebėjimu suburti globos namuose gyvenančius vaikus, mokinius ir kaimo žmones į įvairias bendruomenės veiklas.

Beižionių vaikų globos namų direktorius Vilmantas Palčiauskas sakė, kad vykdydama įvairius projektus ši bendruomenė pasiekė akivaizdžių rezultatų: vaikai susirado įvairaus amžiaus draugų, atnaujino ryšius su giminėmis, išsiugdė būtinų gebėjimų. Heifer projekte bendruomenės nariams ir vaikų globos namams jau buvo dovanojami gyvuliai ir naminiai paukščiai. Įrengta globos namų pedagoginė ferma, kurioje vaikai prižiūri savo gyvuliukus, padeda vieni kitiems ir kitoms bendruomenės šeimoms.

Fondas nepasiturinčioms šeimoms dovanoja vadinamąsias Gyvąsias dovanas – naminius gyvulius ir paukščius. Gyvąją dovaną gavusi šeima atvestą jauniklį vėliau turi perdovanoti kitai nepasiturinčiai šeimai. Tokiu būdu skatinamas kaimo bendruomeniškumas ir nepasiturinčių šeimų savarankiškumas. Kaimo bendruomenėms taip pat rengiami verslumo, psichologijos, gyvulių priežiūros mokymai ir konsultacijos, perkama įranga, reikalinga gyvuliams auginti.

Heifer Baltijos fondas taip pat aktyviai dalyvauja skurdo mažinimo, jaunimo užimtumo, švietimo bei ugdymo projektuose, yra vienas iš Skurdo mažinimo tinklo steigėjų Lietuvoje.

2010-05-22

Daiva Šeškauskaitė, tautiniai rūbai Daiva Šeškauskaitė, Raseinių bardai 100522_Daiva_karpyne3.jpg: 800x535, 78k (2010 birželio 06 d., 01:08)

Zenonas Anušauskas (http://www.internetinetv.lt) nufilmavo dr. Daivos Šeškauskaitės koncertą, vykusį kaimo turizmo sodyboje „Karpynė“. Įrašą kviečiame pažiūrėti štai čia: http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&id=355

Koncerto pagrindinis rėmėjas: Jordanas Kenstavičius, UAB „Norvelita“ generalinis direktorius.

Informacinis rėmėjas: „Alio Raseiniai“.

2010-05-07

2010 metais gegužės 11 d. vyko dr. Daiva Šeškauskaitės seminaras „RŪTA LIETUVIŲ KALBINIAME PASAULĖVAIZDYJE“

VU KHF Sociokultūrinių tyrimų centro Filologinių tyrimų grupė 2010 m. gegužės 11 dieną organizavo seminarą „RŪTA LIETUVIŲ KALBINIAME PASAULĖVAIZDYJE“. Prelegentė dr. Daiva Šeškauskaitė (VU).

2010-05-01

Sargeliuose aptikta nauja gegužraibinių rūšis, iki šiol nerasta Lietuvoje: Epipactis distans (nuotraukos). Apie tai paskelbtas straipsnis „Europos gegužraibinių žurnale“:

Gliwa, B. & Stukonis, V. Epipactis distans in Litauen. Journal Europäischer Orchideen 42(1): 111-126, 2010.

2010-04-29

Sargeliuose bei Tautušiuose įkelti inkiliai šikšnosparniams. Nustatyta, kad Sargeliuose, bulvių rūsyje, žiemoja į Raudonąją knygą įtrauktas šiaurinis šikšnys „Eptesicus nilssonii“.

dr. Kazimieras Baranauskas surado tinkamų vietų, tikimės kad ir šikšnopsarniai suras Eptesicus nilssonii

2010-04-11

Kvietimas!

2010 m. gegužės 22 d. 15 val. Karpynėje, konferencijų salėje, Raseinių raj. vyks dr. Daivos Šeškauskaitės koncertas. Programa: koncertas, baseinas, pirtis, vaišės.

2010-02-13

Sargeliuose irgi žiema. Tikra, graži, lietuviška žiema:

Vaivorykštė Iš kairės į dešinę: žemaitukė Kaštonė, juodgalvė avis Šerkšnas

2010-01-28

Dr. Daiva Šeškauskaitė įdainavo keletą liaudies dainų, tik dar nežino, kaip su jomis pasielgs: bandys patekti į įrašų studiją ir išleisti kompaktą, bandys įrašus parduoti internete, ar tiesiog patalpins juos čia. O kol kas Jums, mieli lankytojai, siūlome keletą iš jų paklausyti:

  • $m[2] Δ - sutartinė „Abelyt gražuolyt“
  • $m[2] Δ - dzūkiška (Gervėčių apskr.) „Par brolalį“
  • $m[2] Δ - aukštaitiška (Utenos apskr.) „Gaidžiai gaidžiai“ (kanklės)

Jei paklausėte ir norite pasidalinti įspūdžiais, parašykite: folk@sargeliai.org.

2010-01-25

Sargelių bendruomenės centras – „Auksinė širdis“ laureatai

Sausio 24 dieną LNK televizijoje vyko VšĮ „Savanorių centro“ organizuojama iškilminga „Auksinės širdies“ apdovanojimų teikimo ceremonija. Sargelių bendruomenės centras tapo laureatais nominacijoje „2009 metų Auksinės širdies bendruomenė“ – vietos bendruomenė, savanoriškais pagrindais aktyviai vykdanti socialinę, kultūrinę, švietėjišką veiklą. Nuoširdžiai dėkojame visiems už pasitikėjimą ir palaikymą! Labai džiaugiamės šiuo laimėjimu! Šis titulas puošia ir įpareigoja! Būti auksine širdimi – tai jausti žmonių pulsą! Tai įvertinti gyvenimą koks jis yra! Tai įvertinti kitą savyje! Tai gerbti kitą! Tai būti ten, kur tavęs reikia! Tai savo džiaugsmo kruopelytę duoti kitam, nors skausmas veria tavo širdį! Auksinė širdis plaka jautriau, giliau ir šviesiau, nes ji plazdena tarp visų Lietuvos ir pasaulio žmonių gerumo!

„Auksinė širdis“ diplomas „Auksinė širdis“ - raseiniškiai „Auksinė širdis“ paveikslas

Dėkojame Raseinių rajono savivaldybei, Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojai Gitanai Rašimienei, Raseinių VVG nariams, Raseinių rajono bendruomenių sąjungos nariams, Virgiui Sendrauskui (laikraštis “Alio Raseiniai“), Raseinių Bardams, Jurgitai Margau, Nijolei Giedraitienei, Inai Skurdenienei, komisijai: Algimantui Čekuoliui, Henrikui Vaitiekūnui, Ričardui Doveikai, Tomui Šernui, Vytautui Miškiniui, Michail Braverman, Rolandui Vilkončiui, Marijonui Mikutavičiui, visiems visiems mus palaikiusiems, mus rinkusiems, mumis tikėjusiems, taip pat asmeniškai dėkoju savo šeimos nariams ir giminei.

Iškilmingą „Auksinės širdies“ apdovanojimų teikimo ceremoniją transliuos LNK televizija vasario 7 d. Kviečiame žiūrėti!

Sargelių bendruomenės pirmininkė dr. Daiva Šeškauskaitė


įrašų archyvai: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007


2010 sausio 25 d., 03:45
© Sargelių bendruomenės centras, info@sargeliai.org